Premios

Edifici d'habitatges de lloguer de protecció oficial per a persones majors de 65 anys a Girona.

L’edifici de 115 habitatges de protecció oficial està situat a la zona de l’accés nord de Girona, en un sector proper al “Puig d’en Roca” . Promogut pel Patronat Benèfic de la Santa Creu de la Selva, està format per habitatges de tipologia variada, dirigits a majors de 65 anys amb un lloguer de baix cost. El projecte s’ha desenvolupat pensant sobretot en els espais col·lectius de sociabilització, i a la vegada, elaborant solucions tecnològiques i i constructives en l’àmbit de la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

L’edifici disposa d’un espai d’entrada amb caràcter de plaça des del qual s’accedeix a l’edifici, a un bar-restaurant i a un jardí privat de 5000m2. A la planta baixa, al voltant d’un pati, s’hi troben els serveis i locals comunitaris: els salons de vestíbul, oficina, gimnàs, sala d’actes, sala d’audiovisuals, sala de formació, perruqueria, assistència social, servei mèdic i infermeria.

La forma de l’edifici contraposa dos volums en “T” de diferent alçada (B+2 i B+4) units transversalment per un eix de comunicació, que organitzen les circulacions a través de grans espais coberts i passeres exteriors. Els espais de circulació tenen dimensions generoses per tal d’afavorir les relacions entre els residents. L’edifici gaudeix d’uns patis col·lectius des d’on s’accedeix als habitatges. Aquests, són exteriors però estan coberts amb una claraboia que banya de llum l’espai. A la vegada, aquests patis permeten la ventil·lació creuada dels habitatges, així com la ventil·lació dels serveis (banys i cuines).

L’edifici té la qualificació A en eficiència climàtica. Disposa d'un sistema integrat de producció energètica mitjançant una única sala de màquines, amb 3 calderes de gas natural de 240 kw per a la calefacció, una central de micro-cogeneració de 20 kw i dos unitats refredadores de 259 kw cada una. El registre dels consums, cabals, tèrmies i frigories es produeix en armaris situats a les passeres i adossats a cada habitatge. El seu control es centralitza amb línia BUS desde ordinador. Les xarxes i traçats de les instal·lacions són registrables en tota la seva longitud.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-10-08

Fecha del certificado final de obra 2012-01-12

Dirección Carrer Francesc Ferrer i Gironès nº6 17007 Girona
Girona
Gerona (España)

Autores
Arquitectura
  • Arcadi Pla i Masmiquel
Promotor
  • Patronat Santa Creu de la Selva
Contratista
  • TECGI GESTIÓ S.L
Otros técnicos
  • Sara Poch
  • Joan Fernández i Gironès
  • Jordi Negre i Crous
  • Stefan Zwiers
  • Núria Pla Illa