Premios

48 Habitatges al sector Can Coll de Torrelles de Llobregat

DADES DE L’OBRA:

NOM DE L’OBRA

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 48 HABITATGES A TORRELLES DE LLOBREGAT, AL SECTOR “CAN COLL”, EDIFICIS 9-10-11-12

MEMORIA EXPLICATIVA

1. En la nova perifèria de ponent de Torrelles de Llobregat, en un entorn rural en progressiu procés d'urbanització i una vegada determinats per la planificació els límits i la densitat de la nova construcció, passem a considerar la forma dels quatre blocs iguals comandes al projecte, de 12 habitatges per bloc amb aparcaments, de planta terrè, planta baixa i dues plantes pis. El pla permetia triar la profunditat edificable, definint un bloc aïllat o adossat a la muntanya amb un cert grau d'escalonament.

2. En aquest tipus d'habitatge públic, el bloc paral·lelepipèdica convencional de 33,5 m. de llarg, 15,5 m. de profunditat i PB + 2PP d'altura té molts avantatges eco-biològiques, racionals i constructives:

• Permet la mínima petjada, en planta, al territori.

• La inserció en el paisatge es resol sense violències volumètriques ni estètiques.

• La profunditat racional (13,5 mts) permet un adequat assolellament i una bona ventilació.

• Es tracta d'un edifici sostenible, compacte, (amb el màxim volum embolicat dins de la mínima superfície d'embolcall, optimitzant les pèrdues energètiques a l'hivern i els guanys a l'estiu) en contraposició amb la major ocupació de sòl en planta, i conseqüent increment de fonamentacions, dificultat de repetició, dificultat en el disseny d'elements d'evacuació i major impacte en el paisatge que suposa el bloc escalonat.

3. Es proposa organitzar el bloc tipus amb 4 habitatges per replà, una escala i un ascensor, amb les següents característiques:

• Tots els habitatges s'obren cap a la vall.

• S'incorpora un pati interior per ventilar transversalment els habitatges a una cara.

4. L'economia constructiva s'obté a través de l'estandardització. Com a mitjans racionals de construcció i organització barregem elements convencionals i nous:

• Estructura reticular de pilars i forjats bidireccionals de formigó armat de llums similars, inferiors als sis metres.

• Espai propi per a les instal·lacions mecàniques enregistrables des de l'espai comú.

• Concentració d'aigües, repetició idèntica en vertical i distribució interior per a fals sostre en banys, cuines i passadissos.

• Tancaments modulars muntats en sec en les façanes oest protegides per volada i convencionals de doble fulla a les més exposades nord, sud i est.

• Repetició d'elements constructius-finestres, portes persianes, material sanitari...

5. Com a mesures d'implementar eco-biològica:

• Utilització real de materials biodegradables i reciclables.

• Aïllament tèrmic de l'edifici superior al normatiu (petit increment de despesa, gran estalvi per al medi ambient)

• Regulació del consum d'aparells d'aigua i elèctrics.

• Recollida d'aigües de pluja en un dipòsit en la planta inferior.

• Coberta plana vegetal

• Generació de A.C.S amb panells solars.

• Control de l’assolellament d'estiu en la façana ponent mitjançant persianes, responsables al seu torn de constituir la imatge principal de l'edifici.

6. S'utilitza l'ús del color com a eina d'ajuda per mimetitzar-se en el paisatge i integrar millor el bloc tipus -de reminiscències urbanes- en un entorn rural.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-10-03

Fecha del certificado final de obra 2010-03-15

Dirección carrer Olivereta 2-4-6-8
Torrelles de Llobregat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Antoni Barceló i Baeza, Bàrbara Balanzo Moral
Promotor
  • IMPSOL - Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial
Contratista
  • COPISA S.A.
Otros técnicos
  • Lluís Miquel Bonastre, Arquitecte Tècnic
  • Francesc Trillo, Arquitecte
  • Daniel García, Arquitecte
  • Lluís Lloveras, Arquitecte
  • Luis Alegre, Arquitecte