Premios

40 Habitatges al sector Les Bateries-Turó del Sastre de Montgat

El projecte es situa en la Urbanització del Sector “Les Bateries – Turó del Sastre, en el Terme Municipal de Montgat”, l’enfocament del projecte té bàsicament dos objectius: potenciar la orientació del solar cap al front marítim contenint espais intermedis entre interior i exterior, i aconseguir el màxim aprofitament urbanístic del solar optimitzant-ne els costos de construcció i manteniment.

L’edifici de 40 habitatges ubicat en un solar molt acotat amb volumetria específica de forma prismàtica es resol amb un volum de forma ortogonal en tres de les seves façanes -est, sud i oest- i s’esbiaixa en la façana nord seguint el traçat del vial peatonal. Degut al fort desnivell longitudinal del solar l'edifici de PB+4 s'esglaona i es resol amb dos nuclis de comunicació vertical que serveixen a quatre habitatges per planta respectivament.

L'edifici es planteja com un volum contingut i compacte, que s'esponja amb patis interiors amb ventilació natural creuada, per aconseguir el màxim confort i estalvi energètic, aprofitant els guanys i reduint les pèrdues.

Ordenades en dues bandes d'orientació est i oest, les vivendes responen a habitatges de 1, 2 i 3 habitacions, incloent la unitat adaptada per a minusvàlid. Les cambres higièniques i estenedors interiors s’alineen en una crugia central que incorpora a la vegada els quatre patis buscant la ventilació natural creuada i patis destinats a estendre la roba, mentre que les peces principals, les sales d'estar, les habitacions i les cuines, ocupen les dues bandes exteriors a façana amb ventilació natural. Només el tester sud canvia l'ordre de les peces buscant la millor orientació i vistes amb les terrasses en voladís cap al mar. En la façana nord s'evita l'obertura de forats.

La façana es tracta de forma dinàmica, desalineant els buits i combinant els mòduls amb una matisada paleta de colors per tal d’emfatitzar el moviment horitzontal. La utilització del morter monocapa economitza la seva execució i manteniment, doncs no és necessari un repintat amb el pas del temps.

Les façanes est i oest contenen les terrasses dins de l'envolvent de la façana generant un espai intermedi entre la fusteria d´alumini i la persiana situada a façana.

La façana sud, en canvi, es desdobla formant una terrassa continua que prolonga l'àmbit de les estances interiors cap a les impressionants vistes al mar i es protegeix amb corredisses de lames fixes horitzontals d'alumini anoditzat.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-09-16

Fecha del certificado final de obra 2012-06-25

Dirección Pompeu Fabra, 2-6
Montgat
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Joan Ramon Pascuets & Monica Mosset U.T.E.
Promotor
  • Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Contratista
  • Corsan-Corviam Construcción, S.A.
Otros técnicos
  • Lidia Garcia
  • Gemma Rius i Macias
  • Xavier Aumedes i Farre