Premios

Entorn de la Plaça de Pau Casals al Barri de l'Espirall

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha portat a terme una actuació global transversal des de diferents vessants en la zona central del barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès (Antic polígon ADIGSA, plaça de Pau Boada, plaça de Pau Casals, àmbit Espirall 58 i els vials corresponents).

Un barri que des de 2007 gaudeix del Projecte d’Intervenció Integral de la Llei de Barris que desplega un total de 32 actuacions de les quals cinc d’elles relacionades directament amb la zona i diverses més d’indirectes.

L’objectiu és la millora urbana d’aquesta zona afavorint a la vegada la solució a algunes problemàtiques socials com pot ser l’accés a la vivenda per a col·lectius desafavorits, la seguretat als espai públics, la millora de la convivència, la millora de l’accessibilitat tant a les vivendes com als diferents espais públics, la millora en general de les oportunitats i la integració, incidint també molt significativament en la reurbanització i millora qualitativa dels espais i els usos.

Actuar o no, no era una qüestió de remodelar un barri degradat, sinó realitzar una actuació preventiva per evitar, precisament, la degradació del barri.

La intervenció es destaca per:

Desenvolupament de la rehabilitació de 2 habitatges socials al barri (plans d’ocupació participaren en la millora de l’habitatge)

Construcció d’un aparcament soterrat de 155 places i remodelació de la Plaça Pau Casals (abans un aparcament a cel obert) basada en criteris obtinguts de la participació ciutadana. Concurs font de la plaça

Millora de la mobilitat i l’accessibilitat amb la incorporació d’ascensors a 23 finques així com els tancaments i l’entrega a la via pública dels mateixos.

Incorporació de rampes d’accés als deu edificis de l’àmbit d’Espirall 58.

Mediació, Campanyes cíviques i compliment d’ordenances: prevenció de rosegadors, antenes parabòliques, roba estesa,...

Campanya de Dinamització Comercial i Foment de l’emprenedoria

Polítiques actives d’ocupació a través del Programa Treball als Barris

Programa Salut als Barris

Connexió, prioritzant els vianants, entre l’àmbit d’Espirall 58 i l’antic polígon ADIGSA generant un espai continu entre l’avinguda de la Pelegrina i el passatge de Lluís Mata Acedo

Camins escolars segurs entre les 2 escoles del barri

Millora del sanejament i xarxes d’abastament de l’àmbit d’intervenció

Millora de l’enllumenat

Espais de jocs i activitats intergeneracionals

Modificació de planejament, 3.246m2 per a un nou equipament al cor del barri

Previsió de la finalització de la intervenció de millora de l’antic polígon ADIGSA

Previsió del nou Centre Cívic

Aquesta intervenció ha suposat la gestió de l’entesa entre diferents actors:

Generalitat de Catalunya, departaments de Territori, Treball i Salut

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Vilafranca

Veïns, veïnes i entitats del barri

Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca

Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall

Respecte a l’Ajuntament de Vilafranca la intervenció ha generat la implicació i el treball transversal de diferents serveis de l’entitat.

Comunicació

Convivència i Ciutadania

Foment de l’Ocupació

Oficina d’Habitatge

Oficina de gestió del PII del barri de l’Espirall

Patronat de Comerç i Turisme

Participació Ciutadana

Policia Local

Salut i Consum

Serveis Socials

Serveis Viaris

Urbanisme

Abordar la intervenció des de diferents perspectives relacionades, sumant sinèrgies, ha donat com a resultat la millora d’aquesta zona, una millora no completa que s’ha de confirmar amb l’execució d’algunes obres que resten pendents com per exemple la més significativa, la construcció d’un centre polivalent o centre cívic al cor d’aquest espai.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Actuaciones integradas

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-10-21

Dirección Plaça de Pau Casals
Vilafranca del Penedès
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Promotor
  • Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Contratista
  • ALTIARE
Otros técnicos
  • SABA Aparcaments, SA
  • PCG Arquitectura e Ingenieria SLP