Premios

Paviment i plaça al carrer Masriera

En el plantejament de la intervenció hem volgut recalcar la importancia del carrer dr. Masriera, com a eix urbà que discorre en segon terme per darrera del front costaner. Dotat de serveis i protegit per la trama urbana de casc antic, esdevé un eix peatonal i comercial al qual s'hi practiquen una serie de dil.latacions per generar espais d'estada i esponjament urbà.

A més de la relació amb el carrer Dr. Masriera, no podem deixar de tenir en compte la conexió amb la plaça Pau Vila (espai obert al front marítim) a través d'unes escales enjardinades. El projecte preten respondre a les dues directrius

La proposta de plaça obeeix en gran mesura a l'analisi dels dos eixos previament exposat.

D'una banda, la dil.latació del carrer Dr. Masriera es formalitza per la ampliació del paviment de la vorera generant l'àmbit de la plaça com espai d'acollida.

D'altra banda l'existència dels jardins adjacents a la plaça marquen junt amb les escales enjardinades un clar eix visual en sentit mar muntanya que s'ha volgut integrar a la proposta com a part d'un recorregut que descobreix les relacions visuals amb l'entorn.

La proposta doncs es pot explicar, com la suma d'aquest dos conceptes dil.latació (estada) i recorregut (relació visual).

La dispocició d'elements lineals ortogonals entre sí que contenen les dotacions de mobiliari urbà així com d'enjardinament de la plaça, limiten l'àmbit d'acollida. Es en aquest espai i en relació a la palmera existent allà on la plaça adquireix el seu caracter més recollit es on s´hi ubica una zona de jocs infantils que preten donar servei a la escola bressol propera. Ja en relació al espai porticat de planta baixa de les noves construccións, es produeix un canvi de paviment que pretén provocar un canvi d'escala en la intervenció passant a un gra més domèstic i menys urbà.

Ganador
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Dr Masriera
Vilassar de Mar
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Jose Manuel Toral
  • Roger Mendez Badias
Promotor
  • Ajuntament de Vilassar de Mar
Contratista
  • Albert Almuni
  • FAUS.SA