Premis

Paviment i plaça al carrer Masriera

Al plantejament de la intervenció Hem volgut recalcar la importància del carrer dr. Masriera, com a eix urbà que discorre en Segon Terme per darrera del front costaner. Dotat de serveis i Protegit per la trama urbana de casc antic, esdevé 01:00 eix de vianants i comercial a l'qual s'hi practiquin una sèrie de dil.latacions per generar espais d'estada i esponjament urbà. A més de la relació qualit con el carrer Dr. Masriera, no Podem Deixar de TENIR EN COMPTE la conexió Amb la plaça Pau Vila (espai obert al front marítim) a través d'unes escales enjardinades. El projecte pretén Respondre a les Dues directrius La Proposta de plaça obeeix en gran mesura a l'analisi dels 2 Eixos prèviament exposat. D'un grup, la dil.latació del carrer Dr. Masriera és formalitza per la ampliació del Paviment de la vorera generant l'Àmbit de la plaça com espai d'acollida. D''altra banda l'existència dels jardins adjacents a la plaça marquin junt AMB els escales enjardinades 1 clar eix visual en SENTIT mar muntanya que s'a volgut integrar la Proposta com a part d'01:00 Recorregut que Descobreix els relacions visuals amb l 'entorn. La Proposta doncs és Pot explicar, com la suma de este 02:00 Conceptes dil.latació (estada) i Recorregut (relació qualit visual). La dispocició d 'elements lineals ortogonals entre si que CONTENEN els dotacions de mobiliari urbà aixi com d'enjardinament de la plaça, limitin l'Àmbit d'acollida. És en AQUEST espai i amb relació a la palmera existent enllà on la plaça adquireix el SEU caràcter més recollit és on s'hi situa una zona de jocs infantils que pretén donar Servei a la escola bressol propera. Ja amb relació al espai porticat de planta baixa de les Noves construccións, és produeïx 1 cambio de Paviment que preten provocar un cambio de escala a la intervenció passant a un grau més Domèstic i Menys urbà.

Guanyador
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Dr Masriera
Vilassar de Mar
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jose Manuel Toral
  • Roger Mendez Badias
Promotor
  • Ajuntament de Vilassar de Mar
Contractista
  • Albert Almuni
  • FAUS.SA