Premis

Presentació

La Seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya va convocar la Tercera Mostra d'Arquitectura del Maresme. Van optar les obres realitzades entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2010 a l'àmbit territorial del Maresme.

Membres del jurat
Pere Fradera i Barceló Secretari

Representant del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

D. Antoni Sorolla Edó
Josep Ferrando Bramona Vocal

Representant de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Marta Adroer Puig Vocal

Representant de la seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Esteve Terradas Muntañola Vocal

Arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Joan Olona i Casas Vocal

Representant del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Sergi Penedès i Pastor Vocal

Vicepresident del Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (Sergi Penedès i Pastor excusa l'assistència i delega el seu vot a Pere Fradera i Barceló)

Lluís Domènech i Girbau Vocal

Arquitecte convidat pel Consell municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/02/2011 al 31/03/2011
Address Plaça Nova, 5 08002 Barcelona
Telèfon 933015000
Email coac@coac.cat