Premios

103 Habitatges de Protecció Oficial, Turó del Sastre, Mongat, Barcelona

L'ordenació urbanística preveia la construcció d'un nou conjunt urbà, format per un sistema de blocs lineals situats perpendicularment tant a la línea de costa com al pendent del turó, les seves façanes més llargues queden orientades a est-oest. L'orientació i la volumetria del bloc determinen la tipologia tant de l'habitatge com de la seva agrupació. Es planteja un esquema de quatre habitatges per replà, dos a est i dos a oest. Les estances principals alineades a façana i les estances de servei, donant al pati longitudinal que recorre tot l'edifici. Aquesta disposició dóna un correcte assolellament de l'habitatge, l'aireig natural les estances de servei i ventilació creuada. L'acusat pendent del carrer permet organitzar l'aparcament en plantes independents graonades entre sí. L'obligatori esglaonament del bloc per la seva adaptació a la topografia i al compliment dels gàlibs normatius s'ha tractat de manera que no comporti una fragmentació del volum.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ Pompeu Fabra, 1-3-5-7 i Avda. Can Serra 7
Mongat
Barcelona (España)

Autores
Promotor
  • IMPSOL
Contratista
  • CONSTRUCCIONES RUBAU, SL
Otros técnicos
  • Francesc Puig
  • Eva Polio
  • Cristina Castellvi