Premios

72 habitatges de lloguer al PP Llevant Sud a El Masnou

- La implantació respon a tres aspectes fonamentals: el carrer d’accés, l’assolellament i les vistes al mar.

- L'actuació pretén una lectura unitària, però degut al fort pendent del carrer d’accés, es disgrega en 3 edificis compactes per facilitar la seva implantació. Cada unitat consta de garatge i PB+2P amb vuit habitatges per replà que s'agrupen a dos al voltant d'un pati (pou de llum i ventil·lació) i alhora es cusen al llarg d'un passadís de distribució optimitzant i agrupant els recorreguts de les instal·lacions.

- Els habitatges per a joves són de trànsit, un espai obert i polivalent per cobrir de manera eficaç les diferents necessitats de l'usuari. Es racionalitza el tipus per afavorir l’economia d’execució tant material com de temps, amb una dràstica reducció dels espais de circulació en benefici de la flexibilitat en l’ús de l’habitatge, la concentració i estandarització de banys i cuines, i la racionalitat i economia de les xarxes d’alimentació, ventilació i desguàs, amb una màxima consideració a l’aïllament tèrmic (façana ventilada) i a la protecció solar (façana sud-est) que repercuteix en l’eficiència i sostenibilitat de l’edifici.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Parcel·la C-1, PP Llevant Sud
El Masnou
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Javier Ramos Polo
  • Josep Goday Baylina
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Oriol Vidal Enginyeria, s.l.
  • CABEZAS, GÓNGORA & MORENO, SLP
  • Júlio Iglesias Prieto
  • Enric Beltran Ferrer