Premios

Construcció de 23 habitatges de lloguer i aparcament per a joves

La proposta està envoltada per una edificació existent complexa, fruit d’un creixement ràpid i poc rigorós. L’edifici respon a aquestes preexistències mitjançant una peça compacte en el volum i ordenada en el tractament dels forats de façana, amb la voluntat de prendre cos d’una forma tranquil·la i gairebé anònima.

La planta tipus s’organitza mitjançant un corredor central que dona accés als habitatges, situats tres a façana interior i tres a façana de carrer.

Recollint la voluntat de l’Estudi de Detall, presentem un bloc regular, sense cantonades difícils i de fàcil realització en funció del seu emplaçament. Un esquema estructural clar que facilita el treball amb una sola tipologia d’habitatge garanteix un màxim aprofitament de la superfície construïble i permet una distribució òptima de l’aparcament.

La tipologia de l’habitatge concentra en un únic nucli els serveis de cada un d’ells. Aquest nucli articula els espais de l’habitatge, que s’alliberen de qualsevol element físic estable i facilita l’auto-organització dels usuaris. Aquesta disposició deslliura la façana d’imposicions compositives, donant la màxima llibertat per a la disposició dels forats.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección C/ Narcís Monturiol 11-13
Premià de Mar
Barcelona (España)

Autores
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • CONSTRUCCIONS PRHOSA
Otros técnicos
  • Alba Platero Vilaboa