Premios

55 habitatges i 73 places d'aparcament. Sector Can Jordana

La promoció està situada al sector de Can Jordana, a la zona est del nucli urbà del municipi de Tiana, província de Barcelona. Aquest municipi, situat a la Serra de la Marina -a la costa de llevant de Catalunya-, es caracteritza per la seva accentuada topografia que el dota d’una baixa densitat edificatòria tot i la seva gran proximitat amb la ciutat de Barcelona.

El projecte consisteix en la realització d’una promoció formada per dos edificis, amb un total de 55 habitatges i 73 places d’aparcament en règim d’habitatge dotacional protegit (H.D.P.), al carrer Riera d’en Font, al llindar del nucli històric de la població.

L’edifici A conté 23 habitatges, 30 places d’aparcament i 10 trasters.

L’edifici B conté 32 habitatges, 43 places d’aparcament i 16 trasters.

Es tracta de dos edificis de planta baixa més dues plantes pis. La proposta respon a la tipologia de doble bloc amb un passadís central que dóna accés als diversos habitatges. Aquest espai comú incorpora una sèrie de patis, que permeten il·luminar i ventilar el passadís. Aquesta sèrie de patis també permet la ventilació creuada entre els habitatges, tot generant unes visuals creuades a la zona d’accés als habitatges.

La volumetria dels edificis s’adapta a la topografia original de la parcel·la: uns antics bancals de conreu; aquest fet dota el projecte d’una volumetria esglaonada. Cada edifici disposa de dos accessos: un d’inferior que es troba a la cota de l’aparcament amb vestíbul al carrer Riera d’en Font i l’altre, superior, a la cota de planta primera. Cadascun dels dos edificis disposen de dos nuclis de comunicació vertical.

Els edificis s’entreguen contra el terreny a través d’un sòcol de formigó vist que conté l’aparcament, sobre el qual descansen els habitatges. Aquest material també s’utilitza com a tractament integral en els dos testers laterals dels edificis, mentre que en les façanes longitudinals es mostra resseguint el volum esglaonat de l’edificació, tot emmarcant els plans de façana d’arrebossat i pintat de color negre.

La proposta intenta aconseguir que la gran majoria dels habitatges tinguin la millor orientació possible, a la vegada que allibera el màxim espai del solar original per poder dotar d’un gran espai verd, que envolta els dos edificis, per a l’ús dels veïns. Les dues edificacions tenen una orientació a nord-sud, amb les façanes principals orientades a est-oest. Els 55 habitatges disposen de la sala d’estar orientada a est o oest, quedant garantida així l’obertura mínima obligatòria, amb un assoleiament directe d’orientació sud-oest. Totes les obertures disposen d’elements de protecció solars, es col·loquen persianes enrotllables a totes les habitacions i en les sales d’estar de les diverses orientacions.

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección C/ RIERA D'EN FONT
Tiana
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • Conxita Balcells i Blesa
Promotor
 • I.M.P.S.O.L.
Contratista
 • DRAGADOS
Otros técnicos
 • Joan González Gou
 • Manel Fernández
 • Lluís Roig
 • Camila Costa
 • Gisela Planas
 • Ana Lete
 • María Manrique
 • Daniel Mallo