Premios

Rehabilitació i adequació de hotel a alberg de joventut

Aquest projecte neix de l'empenta per part de IDEAL YOUTH HOSTEL per expandir el seu negoci iniciat en el sector dels Albergs de Joventut des de l'any 1999. Neix de l'oportunitat de recuperar l'antic Hotel "Estrella de Mar" de Calella. L'esperit de rehabilitació d'un edifici que estava abandonat i que s'ha adaptat i transformat de Hotel 3* a Alberg de Juventut, en un procés d'intentar optimitzar les instal·lacions des del punt de vista de la sostenibilitat i millorant les seves condicions d'accessibilitat. Intentant fer una inversió ajustada als temps de crisi econòmica i respectant l'esperit original de l'Estrella de Mar (distribucions originals poc modificades, reaprofitament de lluminàries preexistents restaurades, recuperació de graons d'escala originals,...)

Tanmateix s'ha procedit a cobrir de piscina preexistent, per tal de recuperar les aigües pluvials i amb la consciència ecològica de fer prevaldre l'opció de la proximitat al mar per a descartar la utilització de la piscina.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Turisme, 60
Calella
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Oscar Huertas Monte
  • MOOT ARQUITECTURA SLP
Promotor
  • IDEAL YOUHT HOSTEL SL
Contratista
  • Mont-Romar SL
Otros técnicos
  • AZ Engin SL