Premios

Rehabilitació integral de façana d'edifici d'habitatges

Rehabilitació integral de façana d'un edifici plurifamiliar aïllat. L'edifici original, projectat per l'arquitecte Carlos Marqués Maristany (1965), forma part d'un conjunt de 5 edificis de tipologies diverses però amb característiques formals i compositives comunes. Els trets més característics del conjunt són la presencia de grans paraments verticals de gresite amb una composició geomètrica característica, alternats amb terrasses i finestres corregudes.

L'edifici turina té un total de 18 plantes d'altura, amb 4 habitatges per cada planta. El seu estat de conservació era bastant deficient, amb problemes de seguretat importants derivats de la deficient fixació del gresite sobre el suport de façana i de la oxidació de les baranes d'acer originals.

La intervenció va consistir en la reparació d'arrebossats i substitució de baranes paraments de gresite. El nou acabat de façana es va resoldre amb lames d'alumini lacat LUXALON, amb una geometria anàloga a la que presenten els edificis del conjunt residencial.

L'obra es va desenvolupar durant aproximadament 15 mesos i amb un cost d'execució material final de l'obra de 1.120.000€.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Pau Casals, 2
Vilassar de Mar
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Enric Pérez Sanz
Promotor
  • Comunitat de Propietaris Edifici Joaquin Turina