Premios

Vivenda unifamiliar aïllada

La singularitat de l’emplaçament d’aquesta vivenda amb vistes nord a les muntanyes del Maresme Barceloní, a sud el mar Mediterrani i el desnivell natural del terreny, fan d’aquest enclavament la pauta essencial des de la qual parteix el projecte. El terreny es resol, en la seva adaptació, a dos nivells. El més baix recull la zona de jardí, piscina i accés viari. El superior, la vivenda i l’accés peatonal. El terreny s’inclou dins d’un prisma en forma d’U que crea un pati central amb jardí a planta baixa i que en planta pis genera dues grans terrasses, tot definit per les separacions llindars.

El volum central fa la funció de nucli d’accessos dominat per grans vidreres com a eis N/S de la vivenda i remarcat paisatgísticament per una línia de xiprers. El volum amb orientació est acull la zona de dia i el d’orientació oest el de nit. S’ha jugat amb el concepte de portar l’exterior a l’interior i a l’inrevés accentuant aquesta idea amb els materials emprats a l’obra, pel projecte paisatgista i pels seus singulars recorreguts tant interiors com exteriors.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda unifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección C/ Maresme, 4
Cabrils
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Agustín Arteta Loredo
Promotor
  • Minerva Perez Soriano