Premios

Vivenda unifamiliar a Dosrius

El projecte neix a partir d’un solar amb condicions topogràfiques i geomètriques complexes. Traçats els límits edificables i amb el límit real que implica un desnivell de 15m, apareix la forma triangular i les característiques de mirador d’aquest habitatge.

Degut a que les terres no eren adequades, l’ediifici es suporta amb un conjunt de pilotis buscant el ferm. Així, l’elecció del formigó vist com a material estructural i d’acabat és una forma de reduir costos i simplificar el procés constructiu.

La façana Nord és un mur tancat per proximitat al carrer; la Sud s’obre a l’exterior segons les vistes interiors; la Est és un gran finestral que accentua el caràcter de mirador de la vivenda.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carrer Caldetes 11
Dosrius
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Ivo Henriques
  • Marcelo Lucarini
  • Marta Finsterwald
  • Florencia Grieco Finsterwald
Contratista
  • Iniciatives Quatre construccions i promocions S.L.