Premios

Construcció de 10 habitatges i 2 locals comercials de lloguer

L´edifici geogràficament es localitza al Carrer Churruca número 20 de Mataró. Aquest projecte format part d’una unitat d’actuació al municipi i que es realitza entre els carrers Churruca, l’avinguda Jaume Recoder i el camí Ral. Es traca d’un edifici de planta baixa, dos plantes pisos i una planta sotacoberta per la construcció de 2 locals comercials i 10 habitages en règim de lloguer per tipologies de 1 i de 2 dormitoris. La particularitat d’aquest edifici és que s’ha de deixar un pas lliure de 8m d’ample per permetre la circulació peatonal entre l’avinguda Jaume Recoder, el carrer Churruca i la futura plaça Manuel Cuyàs i Duràn de nova creació. La particularitat de la pèrdua d’espai i superficie edificable en planta baixa per accedir-hi als habitatges , ens obliga a col.locar l’escala i l’ascensor pràcticament adossat a la mitgera de l’edifici veï. D’aquesta manera queden les plantes pràcticament diàfanes per encabir-hi els 10 habitatges que ens proposa la promotora i que s’agrupen en 5 habitatges en planta baixa amb una superficie de 40m2 útils i 5 habitatges en planta segona tipus dúplex i una superficie de 55m2. Pel fet d’accedir-hi per uns dels extrems de l’edificació ho aprofitem per crea un espai galeria-corredor, pel costat de la façana del carrer Churruca, per on s’hi accedéix als habitages. Aquest espai que gaudeix de ventil.lació i llum natural es protegéix de la intempèrie i de la intimitat des de el carrer amb una gelosia de ceràmica d’obra vista que recorda a construccions realitzades durant els anys ’50, ’60, ’70 i permetien gaudir d’un espai protegit però a la mateixa vegada obert a l’exterior.Pel que fa a la tipologia dels habitatges, per els de 40m2 es dissenya un habitatge que fos al màxim de polivalent per la poca superficie disponible. El bany i le rebedor es col.loca inmediatament a l’accés de l’habitatge creant un coixí acústic amb l’exterior. A la resta de l’espai s’ordena el dormitori, la cuina i el menjador sala d’estar. La cuina la col.loquem pràcticament al mig de l’espai lliure disponible, d’aquesta manera els futurs usuaris d’aquests habitages poden decidir on col.locar el dormitori i la sala d’estar. Els habitatges tipus dúplex responen a una distribució més convencional, amb rebedor, dormitori, escala, cuina-menjador-estar a la planta segona i a la planta sotacoberta s’ordena una habitació de matrimoni, bany i petit traster. La particularitat d’aquests dúplex es trova en treball de la secció transversal , per la zona del bany i traster és una Roberta inclinada a una sola pendent, mentre que la zona del dormitori principal es un terrat plà per poder ubicar-hi instal.lacions técniques. En la intersecció entre aquests dos plans incorporem un badalot que ocupa tot el ample del solar i s’incorpora una finestra per on entra llum de est cap a interior de l’escala de l’habitatge.

III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección Carrer Xurruca, 20
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • David Gomez Diaz
  • Oscar Gomez Diaz
Promotor
  • GOMEZ PROMOTORA&CONSTRUCTORA
Contratista
  • GOMEZ PROMOTORA&CONSTRUCTORA