Premios

Reforma i rehabilitació de l'antiga fàbrica Can Minguell (1850)

L’Ajuntament de Mataró promou dotar d’un nou espai per la ciutat d’ús mixt, possiblement variable i polivalent en el temps (tallers per entitats locals, petit plató de rodatge, sales d’exposicions...).

La intervenció es realitza a la nau principal del conjunt fabril de Can Minguell (1850). Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres plantes pis. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa sobre encavallades de fusta.

L’envolvent exterior i els espais interiors mostren les diverses alteracions i canvis de programa soferts al llarg del temps.

Els criteris a l’hora de intervenir han estat:

1. Recuperar en el possible la geometria original de l’edifici.

2. Conservar l’espai que conformen els sostres de volta de maó de pla atirantats i emblanquinats, així com els pilars de fosa, com a conjunt de planta lliure flexible en el temps.

3. Recuperar i posar en valor la materialitat dels diferents elements característics del conjunt fabril, treballant unes atmosferes (llum i matèria) que articulin l’essència de l’edifici amb els nous programes, les diferents temporalitats i escales de percepció.

4. Organitzar la circulació de les persones a l’interior de l’edifici respectant la posició dels dos nuclis preexistents i rectificant antigues afectacions en l’estructura original.

5.Concentrar serveis i accesos principals en el tester de la nau (façana nord-oest) aprofitant un canvi en la tipologia estructural. A la façana sud-est es disposa d’un nucli d’emergència concretat en una escala metàl•lica que resta materialitat i aporta transparència

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carrer de Pascual Madoz, 13
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Toni Gironès i Saderra
Promotor
  • PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARÓ, S.A.
Contratista
  • Natur System SL
Otros técnicos
  • Jordi Ribas Cruells
  • Xavier Saura
  • Albert Brufau
  • Raquel Vicente
  • Dani Rebugent