Premios

20 habitatges dotacionals

Edifici de planta baixa, dues plantes pis i una planta d’aparcament semisoterrada.

El volum es situa en el solar linialment sobre la mitgera de l’edifici de telefònica veí, amb façana principal al carrer Josep Tarradellas. S’ocupa poc més de la meitat del solar, generant una zona verda d’espai públic.

El desnivell longitudinal de 3 metres, permet entrar a cota de la planta aparcament des del carrer Frare Júniper i a cota de la planta baixa des del carrer Ciutat Reial.

Les plantes d’habitatge es comuniquen amb una escala linial oberta a l’espai comú i un ascensor. Una escala externa comunica la planta baixa i l’aparcament

Desde l’inici del projecte s’adopten solucions arquitectòques i constructives amb la voluntat de respondre als requisits de sostenibilitat i ecoeficiència:

-El joc de façana permet dotar tots els habitatges d’unes hores d’assolellament directe i de visuals cap al mar.

-Els patis il.luminen i ventilen els habitatges i l’espai comú

-L’aparcament té ventilació natural

-La solució constructiva de façana ventilada amb peça ceràmica, aporta estalvi

energètic i protecció en front a humitats i sorolls

-Ús d’energies renovables

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Av. Tarradellas
El Masnou
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Manel Pallarés Papaseit
  • Gemma Aznar Escalas
Promotor
  • INCASÒL
Contratista
  • CONSTRUCCIONS CURTO S.A.
Otros técnicos
  • Salvador Arisa Ribes
  • Julià Anadon
  • Juan Pablo Rodríguez
  • Nacho Vallet