Premios

Rehabilitació de Can Sisternes

Rehabilitació de casa de cos testera del 1891, considerada la primera obra de l’arquitecte Puig i Cadafalch. S'han rehabilitat les façanes d’estil modernista, composades a partir de traces de relleus horitzontals de totxo vist, que també marquen les cantonades. A la façana principal destaquen els arcs de punt rodó amb rajoles vidriades i els treballs en ferro forjat.

El Catàleg plantejava l’enderroc de l’antiga galeria, que no forma part de l’obra original. La impossibilitat de trobar la informació sobre la composició original, es resol entenent tot el gruix de la galeria com una “nova façana”, que al igual que el sòcol, emmarquen les façanes modernistes. És de grans obertures decalades, que es tanquen amb uns porticons corredissos (pendents de col·locar-se), que donen dinamisme i creen un joc compositiu que enriqueix el conjunt.

Interiorment s’aposta per conservar el màxim d’elements originals. Només es modifiquen les peces humides. La cuina, que ocupa l’antiga galeria en planta baixa, s’obre a l’estar i al pati mitjançant la formació de dos grans dintells. Al igual que a la nova façana posterior, totes les noves actuacions tenen un llenguatge contemporani, que busca el contrast i el diàleg amb l’obra original

Presentado
XII Edición del Premio Puig y Cadafalch
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Carrer de Sant Simó, 18
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Sílvia Ollé Cortés
  • Roger Jornet Ginestà
  • Roberto Aparicio Trigueros
  • AR47 SCP
Promotor
  • Joan Manté
Contratista
  • Ramón Canuda