Oeuvres

24 Habitatges HPO Assequible lloguer par Gent Gran Altafulla

PROGRAMA

Es tracta d’un dels primers conjunts d’habitatge de lloguer assequible per gent gran (els polèmics “minipisos” de 40 m2), impulsats per la Generalitat de Catalunya per la Tercera Edat i els joves. Es demanava un total de 24 habitatges més un local en planta baixa a adequar posteriorment per l’Ajuntament com a Centre de dia i Casal, constituint un equipament complet que brindi serveis a les persones majors.

SOLUCIÓ COMPOSITIVA

L’edifici s’ha concebut com un únic bloc, el qual es trenca en dues parts per respondre adequadament a la geometria del terreny i a les orientacions, i generar una plaça a la cantonada.

El solar es troba davant les vies del tren, la qual es també la millor orientació. A partir d’aquestes dades s’ha dissenyat un bloc compacte i dur (obra vista blanca), que s’obre al carrer, a l’aire i al sol a partir de talls perpendiculars a les façanes (arrebossat blau marí). Els nuclis verticals s’han tancat amb U•glass, donant lluminositat als espais comuns.

CÈL•LULES

Les cèl•lules dels dos tipus s’han dissenyat a partir de la consideració de les terrasses com un espai més de l’habitatge:

-la proporció d’aquestes terrasses, gairebé quadrades en la planta 1, permet la seva utilització com una “sala” més de l’habitatge, al aire lliure, especialment interessant en el clima mediterrani.

-la sala i el dormitori pivoten al voltant d’ aquesta terrassa, generant vistes laterals cap al tren.

-els patis de ventilació permeten la circulació d’aire, facilitant la ventilació creuada de l’habitatge i l’ il•luminació i ventilació dels passadissos.

-els banys i les cuines s’han considerat com una unitat fixa, i son iguals en tots els apartaments de cada tipus.

COLORS

S’ha buscat trencar la típica uniformitat “grisosa” de l’Habitatge de Protecció Oficial amb dos recursos:

-evitar la continuïtat “infinita” dels passadissos creant un “buit” tan preponderant com l’ “omplert”, amb un marc molt més ample que la pròpia porta que inclou el “filtre” dels patis de ventilació, donant llum i aire al passadís

-donant molt protagonisme al color, utilitzant els primaris com a sistema d’identificació de les unitats des de la pròpia porta de cadascú, fins a les portes interiors de les unitats.

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

S’ha fet servir una tecnologia tradicional, amb materials de fàcil manteniment i envelliment adequat:

-estructura de formigó armat

-façanes d’obra ceràmica vista i arrebossat pintat

-envans i trasdossats de plaques de cartró-guix col•locats sobre paviment continu de terratzo

-portes bloc i corredisses amples per integrar ambients

-porta accés habitatges integrada en fusteria de tancament patis ventilació, actuant com a filtre obert per permetre també la ventilació natural dels passadissos

-cel rasos de floc de fusta en espais comuns

-cel rasos registrables als lavabos, i guix aplicat a la resta de l’habitatge

-revestiments de ceràmica esmaltada a locals humits

-compliment decret ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya

SOSTENIBILITAT

Facilitat de manteniment i de construcció futura, amb materials energèticament responsables i de baix consum.

-ACS mixta, amb panells solars en coberta per preescalfar el fluid, i escalfador a gas per acabar d’obtenir la temperatura adequada.

-vidres amb cambra en totes les façanes, i aïllament adequat de paraments exteriors, amb un increment del 20% sobre l’aïllament exigit per la normativa (Km<0.56 W/m2ºK]

-ventilació natural creuada a traves del patis. Ventilació natural de passadissos.

-separació d’aigües negres i pluvials, per circuits independents.

-mecanismes estalviadors del consum d’aigua als aparells sanitaris i aigüeres de cuines.

-control il•luminació elèctrica comunitària amb detectors de presencia

ACCESSIBILITAT

En el disseny interior de tots els habitatges s’ha tingut en compte el criteri de “visitabilitat” per persones amb mobilitat reduïda, segons l’art. 15 del Decret 454/2004.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Vinyet 1
Altafulla
Tarragona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Quim Padró i Pascual
 • Adrián Mallol i Moretti
 • Mallol+Padró Arquitectes SCP
Promotor
 • INCASOL
Entrepreneur
 • MYG SA
Otros técnicos
 • Manel Mérida Yeste
 • Erik Gutierrez Mora
 • Jordi Royo Bieto
 • Taller de Ingeniería Ambiental SL
 • Aribau 70 SL
 • Martí Cabestany Mora