Oeuvres

27 Habitatges à Barcelone Carrer Alfarràs

I. generalitats 1.1. Objecte DE PROJECTE Redacció la base Projecte par l'construcció D'UN edifici 29 habitatges sept sections locales amb de Aparcament Comercials par 33 endroits, le Barri Bon Pastor de Barcelone, segons Juliol contracte de 2005. 1.2. EMPLAÇAMENT Ubicat a l'illa délimitée Carrers pixels: d'Alfarràs, de Claramunt, Tarrega, au sujet de la Carrer de l'eix région Bassella Barcelona Barcelonès. Els Accessos a l'edifici est realitzen des carrer d'Alfarràs. 1.3. PROMOTEUR Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelone (PMHB), NIF n ° amb. P-5801915-I, al carrer Dr domiciliat Aiguader, 26-36 à Barcelone. 1.4. AUTEUR PROJECTE Segui Architecture, SL NIF n ° amb. B-62993449, domiciliat al carrer Joncar, 47 de Barcelone. II. DESCRIPTION DES PROJECTE 2.1. SECTEUR SOL Le modificació PGM Preten pose ordre à barri Bon Pastor. Aquest planteja l'transformació i Pla d'una peça reestructuració Important le quadrant nord de la Ciutat. FONCTIONNEMENT aquest il se agit de substitució renovació urbaine par Réel Habitatges dels altres de Nous qui ofereixin Condicions d'habitabilitat ia ordenació de conjunt amb cohérente transformacions les Urbanes que se han de produir dans l'ENTORN le Barri. Preten innover leur typologie D'habitatges i l'URBA résidentiel de Teixit. La proposta est troba dins de l'àmbit d'actuació je fais partie du Pla de renovació le Barri. L'edifici proposat implique dels l'Enderroc 2 edificis que actualment est troben entre els carrer Alfarràs, Bassella i Ardèvol i els dans Sentit perpendiculaire carrers Claramunt i Tarrega. L'espai résultante sérums par l'ocupat l'edifici projectat. Le soleil résultante de l'Enderroc és rectangulaire, Allargat dans Adresse du Site surface totale nord-sud 749,10 m 2 amb pendante prácticament Nul, amb FAÇANA directeurs als Carrers d'Alfarràs i al carrer de Ardèvol .. L'orientació de PITCH de Nord le sud. Surface du terrain: 749,10 m2 Total edificabilitat Sostre: 3722 m2 Il Ocupació: 100% 2.2. Planejament je paramêtres Urbanistics - Plan métropolitain général - Modificació le Plan métropolitain général de Polígon d'entre eux barates cas de Bon Pastor. Paramêtres Urbanistics: - Configuració flexible Volumétrie spécifique amb - Urban Qualificació: 18-CB-E - Classificació del Sol: Urbà - Nom de plantes: PB + 5PP - Alçada haut réglementaire: 19,25 m - Maires utils Minimes: Habitatge: 2,50 m Plante Soterrani: 2,50 m / 2,20 m - Utilisation: Plancher Pee: Habitatge Baixa Superficie: Commercial Plancher Soterrani: Aparcament 2.3. funcionals de Criteris je SOLUCIO ADOPTEE - Proposat du programme par PMHB - Orientació, robe i topographie du site - Adoption de d'éco-efficacité de ambientals i els edificis art.6 des décrété 21/2006 (DOGC: 1402/2006) - Mobilité intérieur dels habitatges: qualsevol Habitatge doit permetre l'opportune ús d'una Cadira Rodes. (Art. 15 du Décret 454/2004 du 14 Desembre i art. 26 du décret 244/2005 du 8 Novembre) - Construcció durable Programes (article 24. Décret 157/2002 de l'Juny 11) - Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006 du 17 Mars 2006 (BOE 28/03/2006) Art. 15.1. Le ministère de l'Environnement et du Logement concedirà subvencions als promoteurs d'habitatges amb PROTECTION officiel par aquelles promocions en eux QUALIFICATIONS tots els habitatges disposin itinerari D'UN possible de uneixi public via amb l'entrée de chaque Habitatge, d'acord amb l 'l'apartat 2.3.de annexe du Décret 135/1995, de supressió de arquitectòniques barreres, i els següents introdueixin paramêtres dels MOBILITÄT intérieure habitatges: a) Que le rebedor, salon sur, cuina i à menys dans un ia bany DORMITORI, salut Hagi une lliure PROCHAINE espai pas escombrat per l'ouverture les portes, le qual se hi i Pugui inscriure une cercle d'1,20 m de diamètre. b) Ce Portes d'aquests espais amplada tinguin un minimum de 0,80 m, i passadissos Els Els uneixin chaque tinguin un minimum amplada d'1m. Résolvez JUSTIFICACIÓ DES ARRÊTÉ Dels Dintre criteris exposats dans le programme fonctionnel sont Aspectes remarquables à TENIR COMPTE en els següents: · 29 Habitatges dans la protection officielle regim: -21 Habitatges trois dormitoris, deux doubles i simple -8 Habitatges de Quatre dormitoris, deux doubles i deux individus · Safareig une tots els par col·locar les habitatges location i L'accumulateur · 33 lieux d'Aparcament: dans la protection officielle regim. · Els 29 habitatges Reben dans le minimum obligatoire chambre overture surface d'une heure assolellament directe d'Entre les 10h00 14h00 solars i les hores dans Solstici d'hivern. · Totes les Obertures Protection solaire Disposed (Persianes) independentment du Seva sera orientació. · Est-Disposa de Xarxa séparative des pluvials i fecals dans l'edifici. · Est-Disposa de estalviadors Mécanismes de consom D'als aigua Aparells sanitaris, banyeres, dutxes, un bidet, des éviers, inodors i aigüeres. · Dans le coberta de l'edifici est disposarà une instal·lació de plaques solars com preescalfament de l'Aigua SANITÀRIA de réchauffement à utilitzar dans Habitatges Els. · Dintre chaque Habitatge en eux cuines, s'ubicarà un module d'emmagatzematge de Deixalles par vidre split, papier i Cartró, Plastique I metall i rebuig (4) prise Aigüera. · Permet la creuada de l'élimination de toutes les dels de ventilation des façana à FAÇANA naturellement. · Les diferents les Tancaments de dels les dels de pièces verticales extérieurs, incloent els Tèrmics ponts Integrats dans aquests Tancaments tenen une Mitjà coeficient de la transmission thermique ≤ 0,7 W / m2K. Les Obertures d'entre eux façanes i dels Cobertes ESPAIS habitable immerger de Vidres doubles ou BE D'altres solucions que assegurin une coeficient de Mitjà de transmission thermique de la Totalität de l'ouverture ≤ 3,30 W / m²K. DESCRIPTION DE LA PROPOSTA Le s'ajusta proposta de tècnica à modificació la PGM pour Polígon de les Cases Barates Bon Pastor de Barcelone. Ce est proposa une edifici predominantment Allargat seguint forme PITCH. L'accés als verticales nuclis est produeix pel i carrer Alfarràs rodat a l'accés l'soterrani aparcament de thé lloc par la rampe est situé à carrer Claramunt. Els Habitatges situats dans P1 immerger grans terrasses dans le carrer façana Alfarràs Il proposa un edifici de plan rectangulaire, mais une amb els graonada volumetria afin habitatges de l'échelle B i C est composen PB + 5PP i els de l'échelle A est composen PB + 3PP. Aquest graonament l'fet i els balcons llisquen par l'façana, de sorte que mai coincideixen ligne, li Dona dinamisme mue du bloc. L'unité est conjunt soterrani pro les plantes, destinades juste vingt à Aparcament. Donat le nom d'habitatges i amb normative d'acord pas de plafond de és d'OBLIGATIO que ADAPTAT NEXT. Dans l'usine de Baixa est disposé sept Comercials habitants, trois Alfarràs don à carrer, 3 à façana i oposada un des Cantonada que Doña la volta. L'edifici s'organitza à voltant trois formats verticaux nuclis par ascenseur, i instal·lacions échelle: - Echelle A: 3 Habitatges par Repla = 9 Habitatges - Echelle B: 2 Habitatges par Repla = 10 Habitatges - Échelle C: 4 Habitatges par Repla = 10 Habitatges Ascensors Els de les Escales B i C i serai ascenseur jouable l'escala l'Sera adaptat. Orientació de l'edifici l'a fait don, els Habitatges són passants dans Adresse du site Web is-ouest, Donant als FAÇANA carrers d'Alfarràs (ouest) ia l'oposat parallèles (est), à EXCEPTÉ dels deux situats Habitatges als testeurs de faire un don façana al carrer carrer Alfarràs Claramunt i i oposat respectivament. L'assoleig de Tots els i Habitatges ESTA Garantida la ventilation du creuada à travers eux des façanes. Les typologies d'Habitatge són Variades: - 3 DORMITORIS: 21 Habitatges Aire protégée environ:. Utile 80m 2 - 4 DORMITORIS: 8 Habitatges Aire protégée environ:. Utile 90m 2 Totes les typologies d'Habitatge tenen un schéma similaire: cuina amb safareig, i DONANT salon sur le façana is à l'ouest façana i banys intérieurs à Mitgera par part instal·lacions ventilant dormitoris i amb l'Habitatge Vei. Els Habitatges Testeurs l'escala A tenen un régime qui est la différence par l'dessus du salon sur les cotisations Comparteix Cantonada eux façanes du safareig cuina amb est situé au carrer façana Claramunt i els dormitoris don à façanes les segons l'est ou à l'ouest Habitatge que ens referim. Els des testeurs C i els l'escala de l'échelle B 5ème étage 4e i Tenen un régime qui est contrairement Tots els Tenen 3 façanes de dents antérieures. L'escala A à Dona accés une les plantes 1er, 2ème, 3ème i Habitatges thé trois pour Rempl: l'usine de tipus Disposa deux habitatges trois de l'IA ia bany Habitatge de Quatre dormitoris ia bany. Un schéma l'l'Escales la Següent B: depuis le 1er étage de 3e Tots els deux habitatges que salut ha par Repla sont parmi mitgeres, i i Les Plantes 4e 5e Tenen une Habitatge testeur i L'Altra entre mitgeres. Tots deux habitatges sont ia la bany de trois bacs dans les plantes. Le mois de L'escala C en ce qui concerne les dents antérieures Variacions Degut situació seva présentant par rapport à la carrer i la seva Condicio de Remat i Cantonada. Dans les bacs Plantes dels Habitatges és trois dormitoris i l'altra de Quatre dormitoris. Tots els habitatges immerger D'UN Traster que cette equipat amb par les emballages instal·lacions si un moment donat els Possédé volen devenu l'évier. Els usine Habitatges premier immerger terrasses joindre à vous de les étendre QUALIFICATIONS s'accedeix des dels dormitoris. Els De Habitatges Les Plantes supérieurs dans canvi, tindran terrasses corregudes. Tots els Banys dels habitatges être intérieurs statiques Tenen ventilation. L'aparcament est troba usine soterrani 778.70m 2 de surface de plancher. Au total, il ya 33 places Disposa d'aparcament. Els ascensors dels trois verticales nuclis communiquer amb Les Plantes d'Habitatge l'usine soterrani. Disposa un d'evacuació d'ascendant de l'usine à l'échelle de Aquesta, la qual pertany l'échelle verticale de l'nucli B. 3. GÉNÉRALE DES SURFACES Quadre CONSTRUÏDES utils I D'acord amb el nou Décret 259/2003 sur Minimes els requisits d'habitabilitat dans edificis d'habitatges, l'edifici Disposa de: - Habitatges Vint-i-un trois dormitoris deux doubles i l'altre individuellement, i d'aproximadament 85m 2 persones nommer Màxim neuf. - Vuit habitatges de Quatre dormitoris, deux doubles i deux individus, i d'aproximadament 90m 2 persones nommer Màxim neuf.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ d’Alfarràs; C/ de Claramunt; C/ de Tàrrega
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Entrepreneur
  • Constructora San José
Otros técnicos
  • Joan March Raurell
  • Joan Ramon Blasco