Awards

27 Habitatges to Barcelona Carrer Alfarràs

I. generalitats 1.1. Objecte OF PROJECTE Redacció the projecte Bàsic per the construcció d'un edifici 29 habitatges 7 amb aparcament locals comercials per 33 places, the Barri Bon Pastor of Barcelona, ​​segons Juliol contracte of 2005. 1.2. EMPLAÇAMENT Ubicat a l'illa bounded carrers pels: d'Alfarràs, de Claramunt, Tarrega, at about the carrer de l'eix Bassella Barcelona Barcelonès region. Els Accessos a l'edifici is realitzen des carrer d'Alfarràs. 1.3. PROMOTER Patronat Municipal de l'habitatge of Barcelona (PMHB), NIF No. amb. P-5801915-I, domiciliat al carrer Dr. Aiguader, 26-36 in Barcelona. 1.4. AUTHOR PROJECTE Segui Architecture, SL NIF No. amb. B-62993449, domiciliat al carrer Joncar, 47 of Barcelona. II. DESCRIPTION OF PROJECTE 2.1. SOL SECTOR The modificació the PGM Preten pose ordre to barri Bon Pastor. Aquest planteja the transformació i Pla d'una peça Important reestructuració the quadrant nord de la ciutat. OPERATION aquest it involves urban renovació substitució per actuals habitatges dels altres of nous that ofereixin condicions d'habitabilitat ia ordenació of conjunt consistent amb transformacions them urbanes that s'han of produir in l'entorn the barri. Preten innovate their typology d'habitatges i the Teixit residential urbà. The proposta is troba dins de l'àmbit d'actuació i form part of the Pla de renovació the barri. L'edifici proposat implies l'Enderroc dels 2 edificis that actualment is troben between els carrer Alfarràs, Bassella i Ardèvol i els in sentit perpendicular carrers Claramunt i Tarrega. L'espai resultant Serà per l'l'ocupat edifici projectat. The sun resultant de l'Enderroc és rectangular, Allargat in Website Address nord-sud total surface 749.10 m 2 amb pendent prácticament nul, amb façana principals als carrers d'Alfarràs i al carrer of Ardèvol .. L'orientació of the PITCH és Nord sud. Surface of the land: 749.10 m2 Total Sostre edificabilitat: 3722 m2 It ocupació: 100% 2.2. Planejament I Paramètres Urbanistics - General Metropolitan Plan - Modificació the General Metropolitan Plan to Polígon of them barates cases of Bon Pastor. Paramètres Urbanistics: - Flexible configuració specific Volumetry amb - Urban Qualificació: 18-CB-E - Classificació del Sol: Urbà - Name of plantes: PB + 5PP - Alçada regulatory High: 19.25 m - Mayors útils Minimes: Habitatge: 2.50 m Plant Soterrani: 2.50 m / 2.20 m - Uses: Pee Floor: Habitatge Baixa Floor: Commercial Soterrani Floor: Aparcament 2.3. Criteris funcionals I SOLUCIO ADOPTED - Program proposat per PMHB - Orientació, dress i topography of the site - ADOPTION of ambientals criteris d'eco-efficiency i els edificis art.6 of decreed 21/2006 (DOGC: 1402/2006) - Mobility inside dels habitatges: qualsevol habitatge must permetre l'timely ús d'una cadira rodes. (Art. 15 of Decret 454/2004 of 14 Desembre i art. 26 Decret 244/2005 of 8 Novembre) - Programes específics sustainable construcció (Article 24. Decret 157/2002 de l'Juny 11) - Codi Tècnic de l'Edificació (RD 314/2006 of 17 març 2006 (BOE 28/03/2006) Art. 15.1. The Department of Environment and Housing concedirà subvencions als promotors d'habitatges amb official PROTECTION per aquelles promocions in them quals tots els habitatges disposin itinerari d'un practicable to uneixi public via amb l'entrance to each habitatge, d'acord amb l 'l'apartat 2.3.de annex of Decret 135/1995, of supressió of arquitectòniques barreres, i els següents introdueixin Paramètres indoor mobilitat dels habitatges: a) That the rebedor, lounge on, cuina i to menys in a dormitori ia bany, hi hagi one espai NEXT lliure not escombrat per l'overture les portes, the qual i s'hi Pugui inscriure one cercle d'1.20 m in diameter. b) That portes d'aquests espais amplada tinguin a minimum of 0.80 m, i passadissos els els uneixin each tinguin a minimum amplada d'1m. Solve JUSTIFICACIÓ OF ADOPTED Dintre dels criteris exposats in the functional program are remarkable aspectes to tenir en compte els següents: · 29 Habitatges in regim official PROTECTION: -21 Habitatges three dormitoris, two double i a simple -8 Habitatges de quatre dormitoris, two double i two Individuals · Safareig a tots els per col·locar the rental habitatges i l'accumulator · 33 places d'aparcament: in regim official PROTECTION. · Els 29 habitatges REBEn in the mandatory minimum surface d'overture room an hour assolellament directe d'entre les 10:00 14:00 solars i les hores in Solstici d'hivern. · Totes les Obertures Disposed solar PROTECTION (Persianes) independentment of seva will orientació. · Is Disposa of separative xarxa of pluvials i fecals in l'edifici. · Is Disposa of Mecanismes estalviadors of consum d'aigua als Aparells sanitaris, banyeres, dutxes, bidets, sinks, inodors i aigüeres. · In the coberta de l'edifici is disposarà one instal·lació of plaques solars com preescalfament de l'Aigua warming sanitària to utilitzar in habitatges els. · Dintre each habitatge in them cuines, s'ubicarà a Module d'emmagatzematge of Deixalles per split vidre, paper i Cartró, plàstic i metall i rebuig (4) jack Aïguera. · The disposal all the ventilation dels habitatges permet creuada of façana to façana naturally. · Les diferents parts massisses dels dels edificis TANCAMENTS verticals exteriors, incloent els Tèrmics ponts integrats in aquests TANCAMENTS tenen one mitjà coeficient of thermal transmittance ≤ 0.7 W / m2K. Les Obertures of them façanes i Cobertes dels espais habitable Disposed of double Vidres or bé d'altres solucions that assegurin one mitjà coeficient of thermal transmittance of the Totalität de l'overture ≤ 3.30 W / m²K. DESCRIPTION OF THE PROPOSTA The proposta tècnica s'ajusta to modificació the PGM to Polígon de les Cases Barates Bon Pastor of Barcelona. It's proposa one edifici predominantment Allargat seguint shape PITCH. L'accés als Nuclis verticals is produeix pel i carrer Alfarràs rodat a l'l'accés soterrani aparcament of tea lloc per the ramp is located at carrer Claramunt. Els habitatges situats in P1 Disposed of grans terrasses in the carrer façana Alfarràs It proposa a rectangular plan edifici but amb one graonada volumetria so els habitatges de l'scale B i C is composen PB + 5PP i els de l'scale A is composen PB + 3PP. Aquest graonament the fet i els balcons llisquen per the façana, so that mai coincideixen online, li dóna dinamisme molt of the bloc. The unit is conjunt soterrani pro les plantes, destinades just twenty to aparcament. Donat the name d'habitatges i amb Normative d'acord no és cap d'OBLIGATIO that adaptat NEXT. In baixa plant is Disposed 7 comercials locals, 3 Alfarràs donate to carrer, 3 to façana i oposada one of cantonada that dóna the volta. L'edifici s'organitza to voltant 3 verticals formats Nuclis per lift, i instal·lacions scale: - Scale A: 3 Habitatges per Replà = 9 Habitatges - Scale B: 2 Habitatges per Replà = 10 Habitatges - Scale C: 4 Habitatges per Replà = 10 Habitatges Els ascensors of them escales B i C i will be playable elevator l'l'escala Sera adaptat. Orientació de l'l'donated edifici, els habitatges són passants in Website Address est-west, Donant façana als carrers d'Alfarràs (west) ia l'oposat paral·lel (est), to exceptfor dels 2 situats habitatges als testers to donate façana al carrer carrer Alfarràs Claramunt i to i oposat respectivament. L'assoleig of tots els i habitatges ESTÀ Garantida the creuada ventilation through them façanes. Les tipologies d'habitatge són variades: - 3 DORMITORIS: 21 Habitatges Protected Area approx .: helpful 80m 2 - 4 DORMITORIS: 8 Habitatges Protected Area approx .: helpful 90m 2 Tipologies Totes les d'habitatge tenen a similar scheme: cuina amb safareig, i Donant lounge on the façana est to west façana i banys interiors to Mitgera per share instal·lacions ventilant dormitoris i amb l'habitatge Vei. Els habitatges Testers l'escala A tenen a scheme that is unlike per l'above the lounge on Comparteix dues cantonada them façanes of the cuina amb safareig is located at the carrer façana Claramunt i els dormitoris donate to façanes them segons l'est or west habitatge that ens referim. Els habitatges Testers C i els l'escala de l'scale B 5th floor 4th i tenen a scheme that is unlike tots els anteriors perquè tenen 3 façanes. L'escala A to dóna accés a les plantes 1st, 2nd, 3rd i habitatges tea three per Replà: the tipus plant Disposa two habitatges three dormitoris ia ia bany habitatge de quatre dormitoris ia bany. A l'l'scheme escales B és the següent: from the 1st floor to 3rd tots els two habitatges that hi ha per Replà are among mitgeres, i i les plantes 4th 5th tenen one habitatge tester i l'altra between mitgeres. Tots 2 habitatges are 3 dormitoris ia bany in totes les plantes. L'escala C és the month in respect variacions presenting them anteriors degut situació seva in respect to the carrer i la seva Condicio of Remat i cantonada. In totes plantes them dels habitatges és three dormitoris i l'altra de quatre dormitoris. Tots els habitatges Disposed d'un traster that this equipat amb per totes les instal·lacions if a moment donat els Owned volen become the sink. Els plant habitatges first Disposed of terrasses join you extend to them quals s'accedeix des dels dormitoris. Els habitatges de les plantes superiors in canvi, tindran terrasses corregudes. Tots els banys dels habitatges to be static interiors tenen ventilation. L'aparcament is troba soterrani plant 778.70m 2 of floor area. In total there are 33 places Disposa d'aparcament. Els ascensors dels three verticals Nuclis communicate amb les plantes d'habitatge the soterrani plant. Aquesta només Disposa a scale plant d'd'evacuació ascendent, the qual pertany the vertical scale nucli de l'B. 3. GENERAL OF SURFACES quadre CONSTRUÏDES I utils D'acord amb el nou Decret 259/2003 on Mínims els requisits d'habitabilitat in edificis d'habitatges, l'edifici Disposa of: - Vint-i-un habitatges three dormitoris two double i l'altre individually, i d'aproximadament 85m 2 persones name Màxim 9. - Vuit habitatges de quatre dormitoris, two double i two Individuals, i d'aproximadament 90m 2 persones name Màxim 9.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ d’Alfarràs; C/ de Claramunt; C/ de Tàrrega
Barcelona
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Contractor
  • Constructora San José
Otros técnicos
  • Joan March Raurell
  • Joan Ramon Blasco