Awards

74 Habitatges Algessires al carrer de Sabadell

I. generalitats 1.1. Objecte OF PROJECTE Redacció the Executiu projecte per the construcció d'un bloc of 74 habitatges, amb aparcament per 92 places, 75 trasters i2 locals comercials to Can Puiggener (Sabadell), segons contracte of 19 gener 2005. 1.2. EMPLAÇAMENT Solar ubicat a l'illa bounded carrers pels: Algessires, Escipió, Archidona, Puig de la Creu i baixada Can Puiggener de Sabadell, Vallès Occidental. L'accés the bloc is realitza the Plaça des Isabel Vilà located Enmig the site. 1.3. PROMOTER Habitatges Municipals de Sabadell SA (VIMUSA), Blasco Garay, Sabadell. II. DESCRIPTION OF PROJECTE 2.1. SOLAR • Parcel irregularly predominantment the Allargat in Website Address nord-sud total surface 2.280,00 m2 amb pendent suau i descendent d'est to west amb ia façana al carrer Escipió Plaça Isabel Vilà. The site has poc desnivell, Considerant-is generally sensiblement pla. L'orientació the parcel • the és Nord sud. Solar Surface: 2.280,00 m2 Total Sostre edificabilitat: 6690.36 m2 It ocupació: 100% 2.2. Planejament I Paramètres Urbanistics - General Pla d'municipal urban ordenació of Sabadell (2000) - Can Pla Modificació Special Puiggener 2.3. Criteris funcionals I SOLUCIO ADOPTED - Program proposat per VIMUSA - You orientació, dress i topography of the site - Paramètres of sostenibilitat - Mobility inside: qualsevol habitatge must permetre l'timely ús d'una cadira rodes. (Art. 15 of Decret 454/2004 of 14 Desembre) Solve JUSTIFICACIÓ OF ADOPTED Dintre dels criteris exposats in the functional program are remarkable aspectes to tenir en compte els següents: • 74 Habitatges in regim official PROTECTION: -2 Habitatges d'double dormitori -2 Habitatges adaptats two dormitoris, simply double i l'altre -4 Habitatges two dormitoris, simply double i l'altre -7 Habitatges two dormitoris, two double els -55 Habitatges three dormitoris, two double i an individual -4 Habitatges de quatre dormitoris, two double i two Individuals • Safareig a tots els habitatges per col • steer the rentadora i l'accumulator • 92 places d'aparcament: 71 places in regim official PROTECTION (two adaptades d'elles) i 21 lliures places. • Els 74 habitatges REBEn in the mandatory minimum surface d'overture room an hour assolellament directe d'entre les 10:00 14:00 solars i les hores in Solstici d'hivern. • Totes les Obertures Disposed solar PROTECTION (Persianes) independentment of seva will orientació. • It is Disposa of xarxa separative of pluvials i fecals in l'edifici. • It is Disposa of estalviadors Mecanismes of consum d'aigua als Aparells sanitaris, banyeres, dutxes, bidets, sinks, inodors i aigüeres. • In coberta de l'edifici is disposarà one instal • lació of plaques solars com preescalfament de l'Aigua warming sanitària to utilitzar in habitatges els. • Dintre each habitatge in them cuines, s'ubicarà a Module d'emmagatzematge of Deixalles per split vidre, paper i Cartró, plàstic i metall i rebuig (4). • The disposal all dels habitatges permet the per façanes i per patis ventilation naturally. • The Tr each unitat d'ocupació de l'edifici is millorada 20% in respect to Tr required per the NRE-AT-87 standard. Segons the NRE-AT-87 Tr required aquest serious cas 3.13 W / m2ºC, però com REDUCE THE s'ha of 20%, haurem of complir: 80% of 3.13 W / m2ºC = 2.50 W / m2ºC. Tots els habitatges compleixen Donant less than aquesta Tr. • Each habitatge disposarà d'un circuit of preinstal • Domotics format lació per un tub Ø 20 mm fins that Arribi als llocs d'ubicació dels Aparells of producció d'ACS calefacció i llocs d'input les fonts d'energia, the room i els dormitoris the Registre des d'accés d'usuari (RAU) of telecomunicacions. • The inner distribució is proposa amb plaques of Cartró guix (tipus plasterboard). DESCRIPTION OF THE PROPOSTA The proposta is materialitza a edifici predominantment Allargat but Disposa of retranqueigs creant a landscaped garden (Plaça Isabel Vilà) between edifici proposat l'l'i ja existent edifici the parcel • A. L'extrem és l'nord únic that Disposa of façana dress amb one carrer, the carrer Escipió, i és on s'han situat els two locals comercials in PB i l'accés rodat to garatge. Els habitatges situats in PB Disposed of ajardinats patis amb orientació est or west. The unit is conjunt soterrani pro les plantes, destinades to aparcament i trasters. A l'edifici des s'accedeix to Plaça dels Isabel Vilà through vestíbuls communicate les plantes d'habitatges amb el soterrani. L'accés rodat to garatge is fa carrer des Escipió. It proposa one edifici PB + 4PP, destinades to habitatges amb two locals comercials situats to cantonada amb el carrer i Escipió two soterrani plantes dedicades to aparcament comunitari 92 i 75 trasters places. Donat the name d'habitatges two ells d'i will adaptats is place themselves on baixa plant. The baixa plant l'edifici is troba at elevation 184.62 .............. L'accés pels Vianants des carrer d'join s'efectua through rampes peatonals davant each VESTIBUL that tenen one pendent com Maxim 6%. L'edifici s'organitza to voltant 4 verticals formats Nuclis per lift, scale i instal • lacions: - Scale 1: 4 Habitatges per Replà = 20 Habitatges - Scale 2: 4 Habitatges per Replà = 20 Habitatges - Scale 3: 4 Habitatges per Replà = 20 Habitatges - Scale 4: PB: 2 Habitatges i2 Comercial Locals PP: 3 Habitatges per Replà = 12 Habitatges Els ascensors of them escales 2, 3 i 4 i will practicable elevator l'l'escala 1 shall adaptat. Aquesta organització requires placing four habitatges per Replà to them scales 1, 2, i 3, i 3 habitatges to 4. Donated l'l'escala de l'edifici orientació the meitat dels habitatges s'aboquen al carrer d'Algessires amb i will orientació est l'altre meitat s'aboca to Plaça Isabel Vilà amb orientació west, to it exceptfor dels habitatges situats als testers that també Disposed d'orientació nord sud i respectivament. L'assoleig of tots els i habitatges ESTÀ Garantida the creuada ventilation through them façanes i dels patis interiors. Les tipologies d'habitatge són variades: - 1 Dormitori: 2 Habitatges Surface helpful protected 40m2 approx .: - 2 DORMITORIS: 13 Habitatges Surface helpful protected 60m2 approx .: - 3 DORMITORIS: 55 Habitatges Surface helpful protected 70m2 approx .: - 4 DORMITORIS: 4 Habitatges Surface helpful protected 78m2 approx .: Tipologies Totes les d'habitatge tenen a similar scheme: amb la cuina, lounge on i dormitoris ventilant to façana; Passadís, safareig i main bany Donant an interior pati of ventilation; i secundari bany, in the cas dels habitatges in disposin, which airs amb ripping, Forcada. L'Scale 1 PB Disposa in two habitatges adaptats two dormitoris amb one únic bany airing outside the house through safareig a altre habitatge two dormitoris amb two banys ia habitatge three dormitoris amb el respectius seus jardins privats . Tipus plant in two habitatges Disposa two dormitoris that, like in PB situats els, d'un Bany únic Disposed ventilating outside the house through safareig, i habitatges three dormitoris two. Escales Les 2 i 3 present the mateix scheme, amb three habitatges three dormitoris ia habitatge two dormitoris in PB amb els seus respectius jardins privats i quatre habitatges three dormitoris to tipus plant. L'level 4 is the month in respect variacions presenting them degut anteriors situació seva in respect to the carrer i la seva Condicio of Remat i cantonada. In PB trobem els two habitatges Unics d'un únic dormitori that Disposed d'una oberta cuina to lounge on i menjador i d'un bany airing through the interior pati. També in plant i fent façana baixa amb els carrer Escipió trobem two comercials locals. The Disposa tipus floor d'un habitatge de quatre i dormitoris two habitatges three dormitoris that fan cantonada amb el carrer Escipió. Aquests two habitatges no indoor pati Disposed of ventilation so the room tant, com els dormitoris, cuina i safareig façana i els vent to vent mitjançant two banys ripping, Forcada. L'aparcament is troba distribuït two soterrani plantes of 1749,45m2 i respectivament 1195,35m2 of floor area. In total there are 92 places Disposa d'aparcament of them quals 2 are adaptades i 75 trasters. Els ascensors of them escales 2, 3 i 4 communicate les plantes d'habitatge amb les plantes soterrani dues. L'l'lift up fins at 1 només soterrani the first floor. Les scales d'evacuació descendent communicate les plantes dues soterrani amb els vestíbuls PB of them escales 3 i 4 i the first floor soterrani VESTIBUL PB amb l'altra level 1. It evacuació és d'via the ramp that connects the soterrani amb el carrer first floor. 3. GENERAL OF SURFACES quadre CONSTRUÏDES I utils D'acord amb el nou Decret 259/2003 on Mínims els requisits d'habitabilitat in edificis d'habitatges, l'edifici Disposa of: - Two habitatges amb double dormitori d'aproximadament 40m2 i persones name Màxim 4. - Two habitatges adaptats amb two dormitoris, a double i l'altre individually, d'aproximadament 60m2 i persones name Màxim 6. - Quatre habitatges two dormitoris, a double i l'altre individually, d'aproximadament 60m2 i persones name Màxim 6. - Habitatges set two double dormitoris, d'aproximadament 60m2 i persones name Màxim 6. - Cinquanta zinc habitatges three dormitoris, two double i an individual, d'aproximadament 70m2 name Maxim i persones 7. - Quatre quatre habitatges dormitoris, two double i two Individuals, d'aproximadament 78m2 i persones name Màxim 8.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección C/ Algessires; C/ Archidona; C/ Escipió, C/ Puig de la Creu
Sabadell
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • VIMUSA SA
Contractor
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • J. Cornet
  • M. Alonso
  • D. Onieva
  • F. Torras
  • J. Carbonell
  • J.R. Blasco