Awards

59 Habitatges al'Avinguda Marie Curie Granollers

I. generalitats. 1.1. Placemnt I EMPLAÇAMENT. Solar ubicat in l'illa bounded carrers pels: Avinguda de Marie Curie, Montserrat Roig i Pla de Baix, Sector Z1 Granollers. Els Abasta Terrenys situats between Ferria línia, road Masnou, the límit definit per les edificacions i homesites that envolten the carrer Bertomeu Sert i carrer Pallars to the south of the Round. 1.2. PROMOTER L'ENCÀRREC. Catalan Land Institute. Còrsega, 289. 08008 Barcelona. Generalitat de Catalunya. 1.3. ENCÀRREC REBUT. Redacció the projecte Bàsic i Executiu i post them Directorate of obres for construction d'edifici d'habitatges the Z1 Granollers sector contracte of data segons 30 juni 2003. II. DESCRIPTION OF PROJECTE 2.1. SOLAR. Rectangular dimensions 82.40 x 15 m, recolzat on l'avinguda of Marie Curie between els carrers: Pla de Baix i Montserrat Roig, 1234.76 m² of surface. Tea one suau pendent of 0.6% in the riu Website Address Congost. L'orientació de l'eix llarg in sensiblement I / O i la de l'eix curt N / S. 2.2. Planejament I Paramètres Urbanistics. - Partial Pla d'Ordenació the Z1 sector aprovat definitivament 17 juliol 2002. - General Pla d'Ordenació. - B. Multi-Family Residential Zone in aïllat bloc. Subzone B1 Floor Baixa preferentment intended for uses d'habitatge B1 / 9. - TIPOLOGIA. Linear Bloc in alineació road. PB + 4 plantes pee. - REGULATORY ALCARIA 16.50 m. - Fondaria BUILDING: In P. Baixa i Soterrani = 15 m Subtracting plantes = 11 m - Minimes útils Alçaries: In habitatge = 2.50m, locals comercials in my plan = 2.80 = 2.20 m soterrani. - I pee uses plantes plant baixa: habitatges i oficines soterrani floor: garatge i aparcament 2.3. Criteris funcionals I SOLUCIO ADOPTED - Functional program per l'Incasol lliurat In concurs in Març of 2003-12-09 - It orientació i topography of the site - Paramètres of sostenibilitat (article 24.1.) Dintre dels criteris exposats in the functional program are remarkable esmentats aspectes to tenir en compte els següents: - 59 Habitatges of lloguer límit sense of l'lasted into it ocupació. - Habitatges two double dormitoris amb one complet bany, i a useful Space Max 60 m. Bany amb possibilitat d'uses simultanis i cuina preferentment oberta. It Previsió d'espai per the Utilització of the rental i has an extension of steals preferentment to propi habitatge. - Visitabilitat: qualsevol habitatge must permetre l'timely ús d'una cadira rodes. Solve ADOPTED. Finalitat donated the building official habitatges PROTECTION destinats to lloguer hem Afegit two criteris month als com anteriors are: L'Optimització I DELS COSTS THE ECONOMICS OF MANTENIMENT D'UN FACILITAT EDIFICI DURABLE. També hem hagut of recollir l'augment the name d'habitatges fins 59 i les corresponents places d'aparcament proposat per l'INCASOL in the present Projecte desenvolupament Bàsic. DESCRIPTION OF THE PROPOSTA. It's proposa one edifici ocupant tot solar, PB + 4 PP., Destinades to habitatges (59 habitatges + 1 office) i soterrani dedicat to aparcament comunitari of 58 places. Donat the name d'habitatges two ells d'i will adaptats is place themselves on baixa plant. L'edifici s'organitza to voltant 3 verticals Nuclis (playable elevator, scale, instal • lacions) amb the smaller inside two Nuclis under the planejament, amb el consegüent abaratiment cost. Aquesta organització requires placing four habitatges per Replà i donated the rectangle orientació the two habitatges s'aboquen to Avinguda Marie Curie, it orientació i nord two to the rear part, it orientació sud. Per l'assoleig such dels d'aconseguir testers habitatges not donate to nord, sud per the façana s'obre provided els seus permetre amb l'plecs call of the sun will be dels salts d'habitatges that s'obren to nord i també the ventilation creuada. Amb aquesta d'disposal all habitatges not passants N / S s'aconsegueix you leave them be s'obrin d'l'avinguda to Marie Curie, the façana nord evitant NEXT solament of dormitoris. Els habitatges testers s'allarguen per rebre directe sun. L'edifici s'organitza in 3 horitzontals bandes: the band nord, Acull Nuclis d'els vertically i 6 habitatges accés, the intermitja band is the band dels serveis: enfrontades cuines i Cambres of bany adossades the third band i sud not Totalität occupies the façana permetent amb el seu sun replegament l'input to the nord side fins. També 6 habitatges amb a total of 12 per pee plant. Each habitatge is composa of: rebedor amb one espai per armari, you Passadís d'accés d'un d'ample meter to lounge on amb cuina oberta two dormitoris i cambra of bany amb banyera, INODOR, bidet, sink ia espai per a rentadora i amb l'proporcions them permeten ús of cadira i rodes is easy to reach by pot become adaptat, treient the bidet. In soterrani plant is Disposa l'aparcament in tota length i amplada the site. Els tres Nuclis the soterrani arrive fins. Els ascensors communicate les plantes d'habitatges amb l'escala però soterrani ascendent surt directament al carrer i do not communicate amb l'VESTIBUL of scale. L'aparcament s'organitza in three bandes. The band Acull nord d'Accessos i els Nuclis places d'aparcament on behalf of 30 places. The central band és road traffic systems dels vehicles. I Acull places third rail d'aparcament on behalf of 28 entrance ramp i / sortida a l'aparcament in situació provided pel planejament amb them amplades normatives. Total places d'aparcament 58. Per such d'aconseguir aquest name soterrani places in a single plant (Optimització cost) independitzat s'ha soterrani l'structure l'subtractive edifici. Així is proposen screens of 0.20 per ample d'such Espai d'occupy the minimum cross destinat to places d'aparcament. In l'apartat of Durabilitat i Facilitat of manteniment s'ha OPTAT Projectar per l'structure baixa plantes plant i les 4 pis amb murs Carrega of armat FORMIGO, realitzat amb one industrialitzat d'encofrats integrals fets system to measure the projecte. Aquestes parets i amb sostres realitzats FORMIGO, incorporate them i instal • lacions them preinstal • lacions rebran i els i habituals horitzontals ACABATS verticals. Els distribució envans interior is in principi preveuen Cartró of plaques of guix. Aquesta structure Carrega murs i lloses of FORMIGO is recullen in sostre p. soterrani mitjançant jàsseres Cantell which is recolzen in them the screens (pilars) i els murs perimetrals també of FORMIGO. Les instal • Individuals aniran lacions encastades in them parets of FORMIGO or els envans them però d'accés a l'habitatge or Comunitàries per patinets els els disposats circulated in verticals Nuclis (accessibles) or between Cambres of bany (recordable) or per cel privates. QUADRES OF SURFACES D'acord nou amb el Decret 259/2003 on Mínims els requisits d'habitabilitat in edificis d'habitatges, l'edifici Disposa two habitatges adaptats in baixa amb floor two double dormitoris, 54 habitatges complets amb two double dormitoris i 3 habitatges complets amb one double dormitori.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Avda. Marie Curie, C/ Pla de Baix, C/ de Montserrat Roig
Granollers
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • INCASOL
Contractor
  • Construcciones RUBAU SL
Otros técnicos
  • Pere Rius
  • Juan Ramón Blasco