Prix

59 Habitatges al'Avinguda Marie Curie Granollers

I. generalitats. 1.1. Emplacem je EMPLAÇAMENT. Ubicat solaire dans l'illa délimitée Carrers pixels: Avinguda de Marie Curie, Montserrat Roig i Pla de Baix, Secteur Z1 Granollers. Situats Els Abasta Terrenys entre Ferria línia, route Masnou, la limite Définit par les edificacions i Homesites que envolten la carrer Bertomeu Sert i carrer Pallars au sud de la ronde. 1.2. PROMOTEUR L'ENCÀRREC. Land Institute catalan. Còrsega, 289. 08008 Barcelona. Generalitat de Catalunya. 1.3. ENCÀRREC REBUT. Redacció l'Projecte de base que je Executiu de les envoyer Direction de obres pour la construction d'edifici d'Habitatges le secteur contracte Z1 Granollers 30 juni de données de 2003. II. DESCRIPTION DES PROJECTE 2.1. SOLAR. Dimensions rectangulaires 82,40 x 15 m, recolzat sur l'avinguda de Marie Curie entre els carrers: Pla de Baix i Montserrat Roig, 1234,76 m² de surface. Tea une suau pendants de 0,6% dans le site Web de Riu Adresse Congost. L'orientació de l'eix llarg dans sensiblement E / S i la de l'eix Curt N / S. 2.2. Planejament je paramêtres Urbanistics. - Pla partielle d'Ordenació l'aprovat du secteur Z1 definitivament 17 juliol 2002. - Général Pla d'Ordenació. - B. Multi-Family Zone résidentielle en bloc aïllat. Sous-zone B1 étage Baixa preferentment destiné à des usages d'Habitatge B1 / 9. - Type de chambre. Bloc linéaire dans alineació route. PB + 4 plantes pipi. - RÉGLEMENTATION Alcaria 16,50 m. - Fondaria CONSTRUCTION: Dans P. Baixa i Soterrani = 15 m Soustraction plantes = 11 m - Minimes de Alçaries: En Habitatge = 2.50m, sections locales Comercials dans mon plan = 2,80 = 2,20 m soterrani. - Je utilise pipi Baixa plantes végétales: habitatges i oficines chaussée soterrani: Garatge i aparcament 2.3. funcionals de Criteris je SOLUCIO ADOPTEE - Programme fonctionnel par l'Incasol lliurat En accord MARC du 2003-12-09 - Il orientació topographie i du site - Paramêtres de Sostenibilitat (article 24.1). Dels Dintre criteris exposats dans le programme fonctionnel sont esmentats remarquables Aspectes à TENIR COMPTE en els següents: - 59 Habitatges de lloguer límit sens de l'duré en elle Ocupació. - Habitatges deux doubles dormitoris amb une bany de complet, un i utiles Espace Max 60 m. Bany possibilitat amb d'utilise simultanis i cuina preferentment oberta. Il Previsió d'espai par l'Utilització de la location i a une extension de interceptions preferentment à PROPI Habitatge. - Visitabilitat: qualsevol Habitatge doit permetre l'opportune ús d'una Cadira Rodes. Résolvez ARRÊTÉ. Finalitat donné l'agent du bâtiment Habitatges destinats de protection aux lloguer ourlet Afegit deux mois criteris als com dents antérieures sont: DELS L'Optimització I L'ÉCONOMIE DES COÛTS D'UN Manteniment FACILITAT EDIFICI DURABLE. També ourlet hagut de l'recollir augmenter le nom D'habitatges ailettes 59 i les corresponents place d'aparcament proposat per l'INCASOL dans le présent Projecte Desenvolupament base. DESCRIPTION DE LA PROPOSTA. Ce est proposa une edifici ocupant tot solaire, PB + 4 PP., Destinades à habitatges (59 habitatges + 1 bureau) i soterrani dedicat à Aparcament comunitari de 58 places. Donat le nom d'Habitatges deux aunes d'Je vais adaptats est se placer sur la centrale de Baixa. L'edifici s'organitza à voltant 3 verticales nuclis (ascenseur jouable, l'échelle, installer • lacions) amb les plus petits à l'intérieur de deux nuclis sous la planejament, le coût amb el canaux et de la de abaratiment. Aquesta Organització nécessite de placer quatre habitatges par Repla i don rectangle orientació les deux habitatges s'aboquen de l'Avinguda Marie Curie, il orientació i Nord deux à la partie arrière, il orientació sud. Par l'assoleig ces dels D'aconseguir testeurs habitatges pas donner à nord, sud par l's'obre de façana disponible Els seus permetre amb l'plecs appel du soleil sera sels de dels D'habitatges que s'obren au Nord i tambe l'creuada de ventilation. Amb aquesta d'élimination tous habitatges pas passants N / S s'aconsegueix vous les laisser être l's'obrin d'avinguda à Marie Curie, le façana nord evitant solament NEXT dormitoris. Els Habitatges testeurs s'allarguen par Rebre directe soleil. L'edifici s'organitza en 3 horitzontals bandes: le nord de la bande, Acull nuclis d'els verticalement i 6 Habitatges accés, la bande de intermitja est dels bande serveis: enfrontades cuines i Cambres de bany adossades la troisième bande i Süd pas Totalität occupe la façana permetent amb el seu soleil replegament l'entrée aux ailettes du côté nord. Tambe 6 habitatges AMB un total de 12 pour usine de pipi. Chaque Habitatge est composa de: rebedor amb une espai par Armari, vous Passadis d'accés D'UN mètres d'amplement de se prélasser sur amb cuina oberta deux dormitoris i Cambra de bany amb douche, INODOR, bidet, lavabo ia espai par un rentadora i amb l'proporcions eux permeten américain de Cadira i Rodes est facilement accessible en pot devenu adaptat, treient le bidet. Dans l'usine soterrani est Disposa l'aparcament longueur de tota i amplada le site. Els Tres nuclis les soterrani arrivent ailettes. Ascensors Els communiquer Les Plantes d'habitatges amb l'escala però soterrani ascendant surt directament al carrer i ne communiquent pas amb l'VESTIBUL d'échelle. L'aparcament s'organitza en trois bandes. Le groupe Acull nord d'Accessos i els nuclis lieux d'aparcament au nom de 30 places. Les systèmes de la route de la bande centrale de dels véhicules. Je Acull place troisième rail d'aparcament au nom des 28 rampe d'entrée i / sortida a l'aparcament dans situació fourni pel planejament amb les amplades normatives. Nombre de places d'Aparcament 58. Par ces aconseguir d'aquest nom lieux soterrani dans une seule usine (coût Optimització) independitzat se ha soterrani l'structure de l'edifici de soustractive. Així est proposen écrans de 0,20 amplement d'tels Espai d'occuper le destinat transversale minimale des lieux d'aparcament. Dans l'apartat de Durabilitat i Facilitat de Manteniment se ha OPTAT Projectar par l'usine de la structure Baixa plantes i les quatre pis amb murs Carrega de armat Formigo, amb realitzat une industrialitzat d'encofrats intégrales FET système pour mesurer la Projecte. Aquestes parets i amb sostres realitzats Formigo, les intégrer i instal • lacions les preinstal • lacions rebran i els i repris de justice horitzontals ACABATS verticales. Envans intérieur de Els est en principi Cartró preveuen de plaques de guix. La structure Aquesta Carrega Murs i Lloses de Formigo est recullen dans sostre p. Cantell de mitjançant soterrani qui est recolzen en eux les écrans (piliers) i els murs perimetrals també de Formigo. Les instal • Individus aniran lacions encastades en eux parets de Formigo ou els les envans però d'accés a l'Habitatge ou Comunitàries par patinets els els disposats circulé dans les marchés verticaux nuclis (accessibles) ou entre Cambres de bany (enregistrable) ou par cel soldats. Quadres DES SURFACES D'acord amb el nou Décret 259/2003 sur Minimes els requisits d'habitabilitat dans edificis d'habitatges, l'edifici Disposa deux Habitatges adaptats dans le plancher Baixa amb deux dormitoris doubles, 54 habitatges cimplets amb deux doubles dormitoris i 3 habitatges complets amb une DORMITORI double.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Avda. Marie Curie, C/ Pla de Baix, C/ de Montserrat Roig
Granollers
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • INCASOL
Entrepreneur
  • Construcciones RUBAU SL
Otros técnicos
  • Pere Rius
  • Juan Ramón Blasco