Prix

Habitatges Dotacionals 44 pour Gent Gran al'Asil de Sant Jaume de Blanes

Antécédents Emplaçament situat l'ouest nord de urbà nucli de Blanes, l'costat d'Asil Hôpital de Sant Jaume, un Terreny pendante fortement. RÈGLEMENT Tipus d'Ordenació: Il edificació plurifamiliar volumetria spécifiquement Edificabilitat: 2.800 m2 Nombre de plantes .: SS + PB + 2PP Places d'aparcament. 1 pour tous les deux habitatges. PROGRAMME 44 Habitatges DOTACIONALS AGENT DE PROTECTION DE lloguer par grande gent, D'UN DORMITORI i 40 m2 de surface, (salon sur, DORMITORI 10 m2, bany complert i cuina oberta la salle) Habitatges que la perméthrine persones amb l'accés des reduïda Mobilitat 1.- Millora DE L'ESPAI Urba 1.1 INTÉGRATION L'AMB ENTORN, situant continuïtat amb l'edifici dans le tissu urbain d'Angel Planells carrer, amb Adresse du site Web NORD-SUD, i orientant is i els habitatges en ouest. 1.2 Adaptació À TOPOGRAFIA mitjançant une EDIFICI ESGLAONAT dans Adresse du site Web is-ouest de (PB + 2P), i amb VISTES bouchon de Castell de Sant Joan, l 'església, i la mer. L'edifici est situé sur la partie de carrer par mois Baixa faciliter L'accés de la grande mois gent rôle approprié de botté d'Urba centre. 1.3 COMPACT Edificació je Alliberament soleil par un altres utilise complementaris (zone de verda aparcament, EQUIPAMENTS Nous, etc.), l'mantenint Drecera des dels Pas nens Cap a l'escola. CONNEXION AMB L'ASIL de Sant Jaume amb accés une secundari par dels ONU Extrems de l'edifici potenciant une accés systèmes de circulation Eix-habitatges-Asil de Sant Jaume. 2.- SOLUCIONS arquitectòniques PROPOSADES 2.1 DELS AGRUPACIO Habitatges barres i amb cotisations orientacions is i amb corridor ouest Central En forme de T, i habitatges girant par don façana un sud. Il diferenciació deux volums de Baixa sol + 2 plantes, par-soi adapté à la topographie, l'usine d'aparcament i COM fonder edificació. 2.2 STORES Accessos A Comunicacions VERTICAL Unic Nucli, une échelle i 1 ascenseur par 44 habitatges, recorreguts optimitzant, i amb il passadissos • luminacio naturel. Accés propre à Nucli du village à la partie de la Baixa parcelle mois • s '. FACILITAT DE Manteniment amb patis d'instal • enregistrables lacions des passadissos de Els. Il diferenciació dels dels couleurs Paviments de terratzo i tambe des dels senyalització habitatges par par Habitatges plantes afavorir l'orientació de la grande gent. 2.3 Habitatge TIPUS CREUADA Les tots amb els de ventilation habitatges Pâtis que le ventilateur d'alhora espais d'Estenedor i il i Habitatge • luminacio le couloir. ASSOLELLAMENT finestres amb dans orientades de Cantonada soleil ia habillent eux (garantie d'une heure de soleil parmi eux 10 sont 14 Homesites hores i) i pel pati garantint l'• il luminacio naturelle de tots els i espais une foi de l'edifici efficacité énergétique. Armari de Neteja davant l'Estenedor i CUINA intégré dans le salon. 3.- INNOVACIONS Tecnologiques 3.1 Utilització DE SISTEMES INDUSTRIALITZATS dans la structure de l'execució, i dels Tancaments l'instal • enregistrables lacions des de l'Espai comunitari ... sont solucions que se han Incorporat par minimitzar terminaisons d'execució d'oeuvre i faciliter l'Manteniment de futur, le durabilitat l'Sostenibilitat i dels matériaux. Forjats Prefabricats amb prelloses de Formigo pretensat i amb Lloses Forjats sanitaris alvéolaires. Flexibilität PLANTE amb Llums grans d'la structure par altres afavorir utilise. Construcció dans le document SEC intérieurs Tancaments i façanes agilitzant Procès constructiu i els reduint coûts Manteniment de l'edifici. 3.2 FAÇANA VENTILÉ je millora DE L'AÏLLAMENT TERMIC amb une K Les façanes mostren l'plantejament esglaonat de l'edifici, amb la rare combinaison de deux couleurs par ceràmica i Forats grans habitatges amb els concernent la vie en dehors. PROTECCIONS Solars nécessaires par les resoltes orientació Persianes amb corredisses Majorque balcons als als i enrotllables dormitoris. 3.3 Énergies renouvelables amb plaques Solars situades à coberta de l'edifici. Détecteurs présence dans l'enllumenat dels par consums RÉDUIRE LA espais comunitaris.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ d´Angel Planells nº 1
Blanes
Gerona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Isabel Zaragoza de Pedro
 • Jesús Esquinas Dessy
 • Jorge Dávalos Errando
Promotor
 • INCASOL
Entrepreneur
 • Narcís Cebrià
 • Jesús Garrido
 • Euritmia Construccions S.A.
Otros técnicos
 • Toni Quer Serrat
 • Crisol s.l
 • Sergi Mora
 • Vicenç Puig
 • Rosa Sabarich
 • Manel Fernández