Premis

44 Habitatges dotacionals per a Gent Gran al'Asil de Sant Jaume de Blanes

Antecedents Emplaçament Situat al nord oest del Nucli urbà de Blanes, al costat- l'Hospital Asil de Sant Jaume, en un Terreny de pronunciada pendent. NORMATIVA Tipus d'Ordenació: edificació plurifamiliar en volumetria específica Edificabilitat: 2.800 m2 Núm. De plantes: SS + PB + 2PP Places d'aparcament. 1 per cada 2 habitatges. PROGRAMA 44 HABITATGES dotacionals DE PROTECCIÓ OFICIAL de lloguer per a gent gran, d'1 dormitori i 40 m2 de superfície útil, (sala d'estar, dormitori de 10 m2, bany complert i cuina oberta a la sala) Habitatges que permetin l'accés de Persones amb mobilitat reduida 1.- MILLORA DE L'ESPAI URBÀ 1.1 INTEGRACIÓ AMB L'ENTORN, situant l'edifici en Continuïtat Amb la trama urbana del carrer Àngel Planells, con la Direcció NORD-SUD, i orientant a els habitatges a est i oest. 1.2 ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA mitjançant 1 EDIFICI esglaonat a la Direcció est-oest de (PB + 2P), i AMB VISTES cap al castell de Sant Joan, l 'església, i el mar. L'edifici és situa a la part més baixa del carrer per facilitar l'accés de la gent gran paper punt més Proper a centre urbà. 1.3 EDIFICACIÓ COMPACTA I Alliberament DE SÒL per a Altres usos complementaris (zona verda, aparcament, nous Equipaments, etc.), mantenint la drecera de pas dels nens cap a l'escola. Connectar AMB L'ASIL DE SANT JAUME AMB 1 accés secundari per 1 dels Extrems de l'edifici potenciant 1 eix de Circulació accés-Habitatges-Asil de Sant Jaume. 2.- SOLUCIONS ARQUITECTÒNIQUES PROPOSADES 2.1 AGRUPACIO DELS HABITATGES AMB Dues barres i orientacions est i oest AMB corredor Central en forma de T, i Habitatges Girant per donar façana a sud. Diferenciació de dos Volums de planta baixa + 2 plantes, per adaptar-se a la topografia, i una planta d'aparcament com a base de la edificació. 2.2 ACCESSOS VERTICALS UN ÚNIC NUCLI VERTICAL de comunicacions, una escala i 1 ascensor per 44 Habitatges, optimitzant Recorreguts, i Passadissos AMB il • luminació natural. Accés Proper al Nucli de la vila a la part més baixa de la parcel • la. FACILITAT DE MANTENIMENT AMB patis d'instal • lacions registrables des de els Passadissos. Diferenciació dels colors dels Paviments de terratzo i también de la Senyalització dels Habitatges per plantes Habitatges per afavorir la orientació de la gent gran. 2.3 HABITATGE TIPUS Ventilació CREUADA de Tots els Habitatges AMB patis que fan alhora d'espais d'estenedor i d'il • luminació de l'habitatge i del corredor. ASSOLELLAMENT AMB Finestres en cantonada orientades al sol ia les vistes, (garantir 1 hora de sol entre les 10 i les 14 hores solars) i paper pati garantint la il • luminació natural de Tots els espais i 1 bona Eficiència Energètica de l'edifici. Armari de Neteja Davant l'estenedor i cuina integrada a la sala. 3.- Innovacions TECNOLÒGIQUES 3.1 Utilització DE SISTEMES INDUSTRIALITZATS a l'ESPECIFICAR de l'estructura, dels tancaments i de les instal • lacions registrables des de l'espai comunitari, ... són solucions que S'HAN incorporat per Minimitzar l'Termini d'ESPECIFICAR d'obra i facilitar el Manteniment futur, la durabilitat dels materials i la sostenibilitat. Forjats prefabricats AMB prelloses de Formigó pretensat i Forjats Sanitaris AMB lloses alveolars. FLEXIBILITAT DE LA PLANTA AMB llums Grans d'estructura per afavorir Altres usos. CONSTRUCCIÓ EN SEC de tancaments interiors i façanes agilitzant El procés constructiu i reduint a els costos de Manteniment de l'edifici. 3.2 FAÇANA VENTILADA I MILLORA DE L'aillament tèrmic AMB 1 K Els façanes mostren el plantejament esglaonat de l'edifici, con la combinació d'02:00 colors de ceràmica i Grans Forats per relacionar a els Habitatges Amb la vida exterior. PROTECCIONS SOLARS necessaries per la orientació resoltes AMB persianes mallorquins corredisses ALS balcons i enrotllables ALS dormitoris. 3.3 ENERGIES RENOVABLES AMB plaques solars situades a la coberta de l'edifici. Detectors de presencia a l'Enllumenat dels espais comunitaris per Reduir consums.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ d´Angel Planells nº 1
Blanes
Gerona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Isabel Zaragoza de Pedro
 • Jesús Esquinas Dessy
 • Jorge Dávalos Errando
Promotor
 • INCASOL
Contractista
 • Narcís Cebrià
 • Jesús Garrido
 • Euritmia Construccions S.A.
Otros técnicos
 • Toni Quer Serrat
 • Crisol s.l
 • Sergi Mora
 • Vicenç Puig
 • Rosa Sabarich
 • Manel Fernández