Premis

Presentació

Per a la decisió final sobre els guanyadors i les quatre mencions de la present edició, que incloïa construccions finalitzades entre els anys 2007 i 2009, el jurat dels Premis AVS Catalunya ha tingut en compte diferents criteris d'avaluació. Entre ells es troben la millora de l'espai urbà a la qual contribueixen els projectes sotmesos a anàlisi, les solucions arquitectòniques, el cost raonable i ajustat de les actuacions, les innovacions tecnològiques, els criteris de sostenibilitat i l'ús de tècniques respectuoses amb el medi ambient . Els premis també han volgut reconèixer l'esforç transversal realitzat per part dels diferents sectors de l'Administració, així com el disseny i la bona qualitat de tots els projectes presentats al certamen, i han valorat, sobretot, l'esforç de totes les parts tenint en compte la situació actual que viu el sector.

Membres del jurat
Pepe Navarro President

Alcalde de Terrassa

Lola Irún Ruiz Secretari

Directora de Castelldefels Projeccions.

Josep Armengol Vocal

gerent de Compact Habitat

Miquel Bagudanch Vocal

gerent de Prat Espais

Esther Llorens Vocal

representant de la Secretaria d’Habitatge de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Jordi Badia Vocal

membre del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Jaume Cases Vocal

membre del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya

Acta del jurat

PREMI D'HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA 2009

Dimarts, juny 1, 2010

L'edifici de 44 habitatges de Pardinyes del municipi de Lleida, situat al carrer Vicenç Ximenis, 5 i promogut per INCASÒL guanya el Premi a la millor actuació d'habitatge de nova construcció.

El premi a la millor actuació integrada ha recaigut en la remodelació total del Barri de Bon Pastor de Barcelona, ​​que ha estat una acció duta a terme pel Patronat Municipal d'Habitatge de Barcelona.

El jurat atorga quatre mencions en la categoria d'obra nova a Sant Cugat del Vallès i Barcelona.

Dos premis i quatre mencions d'entre cinquanta-sis projectes repartits en tres categories: habitatge de nova construcció, actuació integrada i habitatge rehabilitat.

Aquesta nit a Terrassa, s'han conegut els guardonats en l'edició dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009, que s'atorgaven en el marc d'un sopar per al lliurament de Premis, presidida per Carme Labòria Rojas, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa, que va tenir Lloc en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Un acte de lliurament que s'acompanyava de l'exposició de quinze candidatures finalistes amb una mostra de les cinquanta-sis propostes presentades als Premis.

El jurat ha emès el seu veredicte per a cadascuna de les categories establertes: millor actuació en habitatge de nova construcció, millor actuació integrada, excepte en habitatge rehabilitat que ha quedat deserta. Als premis han pogut optar totes les actuacions finalitzades a Catalunya entre l'1 de setembre de 2007 i el 31 d'agost del 2009.

El guardó a la millor actuació en habitatge d'obra nova ha recaigut sobre l'edifici de 44 habitatges del carrer Vicenç Ximenis, 5 de Lleida.

La promoció INCASÒL, amb quaranta-quatre habitatges i aparcament, premiada, és obra dels arquitectes Jaime Coll i Judith Leclerc, amb Àngela com a arquitecta tècnica. L'edifici consta de quatre plantes amb 11 habitatges per planta i cada habitatge disposa de 60 metres quadrats i dues habitacions.

Una proposta arquitectònica que ha estat premiada per considerar-la molt treballada en tots els aspectes, des l'encaix en el context urbanístic on s'insereix, fins al detall constructiu, passant per una suggerent ordenació de l'espai no edificat.

De l'edifici de Pardinyes s'ha valorat molt positivament la proposta tipològica dels habitatges, sobretot per la seva claredat i flexibilitat d'ús, que permet un alt nivell d'adaptabilitat en funció dels programes familiars que es puguin desenvolupar, l'edat dels usuaris i l'època de l'any. Un tipus d'habitatge que a nivell de qualitat i confort, dibuixa una proposta que afavoreix les condicions dels habitatges quant a vistes, ventilació, il·luminació i assolellament.

De la proposta arquitectònica s'ha considerat molt encertado el joc de transicions que permet a l'edifici i que es reprodueix entre el carrer i el vestíbul d'accés i entre aquest i les passarel·les d'accés als habitatges, així com el joc d'espais privats exteriors, que es reprodueixen a l'entrada de cada habitatge, les quals, juntament amb la sortida dels seus habitants al carrer, tenen una important funció de transició a l'interior privat i l'exterior públic. Finalment destaca la resolució de les façanes en forma diferenciada, en funció del caràcter domèstic i / o urbà.

Una proposta que a més incorpora paràmetres d'eficiència energètica - orientació passant dels habitatges, proteccions solars adequades, aïllament i façana ventilada, sistemes de producció de calor centralitzats i solucions concretes pel que fa a la incorporació de materials industrialitzats i la racionalització del procés constructiu.

Bon Pastor de Barcelona, ​​un barri totalment remodelat aconsegueix la distinció com a millor actuació integrada.

AVS Catalunya distingeix amb aquest guardó una actuació residencial en què s'ha aconseguit conjugar l'esforç i la participació de diferents actors, des d'una perspectiva integral, incidint en problemàtiques de grups socials i també de barris.

La remodelació del Bon Pastor neix de la modificació del pla general metropolità del polígon de les cases barates, redactada per l'arquitecte Jordi Romero, que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar l'any 2001 i la Generalitat el 2002.

La remodelació del Bon Pastor és, en matèria d'habitatge, una de les actuacions més importants que s'està duent a terme a Barcelona, ​​perquè preveu la substitució de 784 cases amb problemes d'humitat i poques condicions d'habitabilitat per un nou barri de 1.000 habitatges noves construïdes amb criteris sostenibles i d'estalvi energètic, així com noves zones verdes.

La remodelació consta de cinc fases i el premi fa menció a les tres primeres fases. La primera, dirigida pels arquitectes Esteve Aymerich i Antón Salvadó, es va iniciar la primavera del 2004 i s'ha conclòs l'any 2006. Consta de 152 habitatges, 6 locals comercials i 106 places d'aparcament repartits en 4 edificis. Els habitatges tenen una superfície útil d'entre 55 i 96 metres quadrats i consten de 2, 3 i 4 dormitoris. Una de les característiques més importants és que s'han construït seguint criteris de sostenibilitat i estalvi energètic de consum d'aigua i energia.

La segona fase de remodelació, a càrrec dels arquitectes Víctor Seguí, Santiago Vives i Salvadó-Aymerich, es va iniciar el desembre del 2007 i està a punt d'acabar. Consta d'un total de 190 habitatges, locals i aparcaments repartits en quatre blocs. S'estan construint amb acabats iguals o semblants que els de la primera fase, seguint els mateixos criteris de sostenibilitat i estalvi energètic.

La tercera fase del projecte actualment es troba en fase d'avantprojecte i constarà de 160 habitatges, locals i aparcaments repartits en tres blocs diferents amb una superfície construïda total de 19.800 metres quadrats. Els habitatges també disposaran de 2, 3 i 4 habitacions i es construiran amb el mateix criteri de sostenibilitat energètica que s'ha utilitzat en les fases anteriors.

El jurat ha valorat la capacitat regeneradora i transformadora del teixit urbà realitzada per la candidatura, així com la cura per mantenir el teixit social preexistent.

La candidatura ha aconseguit realitzar una excel·lent proposta de planejament que va marcar l'inici i punt de partida d'una actuació que ha fet possible la progressiva i gradual transformació d'un barri aconseguint formular una bona proposta arquitectònica edificatòria i d'espais comuns.

El Jurat ha distingit, a més, la bona implantació en l'entorn que s'ha realitzat amb l'operació, les correctes distribucions tipològiques i la qualitat de l'edificació en els materials i en la seva execució i aplicació d'elements ecoeficients i de sostenibilitat.

La importància d'aquestes actuacions recau en la complexitat de la gestió, aspectes que només es poden resoldre amb la participació i la gestió de tots els agents socials implicats, fet que es constata en la proposta premiada, ja que ha superat la complexitat, unificant diversos operadors pel treball social realitzat en els reallotjaments i en la conducció de la participació activa dels veïns en el disseny i l'execució integral del Barri de Bon Pastor.

Quatre mencions complementen la difícil decisió d'atorgar el Premi a la millor actuació en habitatge d'obra nova.

La qualitat de les cinquanta-sis propostes presentades ha fet molt difícil l'elecció dels projectes guanyadors. En aquest sentit, el Jurat ha pres la decisió, després de diverses reunions en què ha examinat el conjunt de les candidatures, i un cop seleccionats els quinze projectes finalistes en la modalitat d'obra nova, d'atorgar, a més dels guardons, quatre mencions per a les propostes més destacades a part de la guanyadora en aquesta modalitat.

- L'edifici de Pujades, 304, de 175 habitatges per a joves, aparcament i un centre residencial d'acció educativa a l'districte barceloní del 22 @, concretament a l'illa que formen els carrers Pujades, Fluvià, Bac de Roda i Llull, promogut per REGESA , projecte de l'arquitecte Joan Pascual Argenté. Ha rebut la menció per tenir una proposta que dóna lloc a un edifici de gran qualitat constructiva amb les altres peces terciàries configurant la illa en què s'ubica.

La proposta destaca per la dificultat d'unificar programes, habitatge, centre residencial i aparcament, així com per la complexitat i lògica de les instal·lacions, incloent la seva preocupació pels valors constructius, la qualitat dels seus acabats i els criteris ecoeficients que ha aconseguit mantenir.

-La Promoció de 36 habitatges per a joves de Can Caralleu de Barcelona, ​​promoguda per la FUNDACIÓ FAMILIA I BENESTAR SOCIAL, projectada per l'equip que conformen els arquitectes Marta Peris Eugenio i José Manuel Toral Fernández, ha rebut la menció per presentar una proposta que introdueix una bona resolució d'implantació en l'entorn, proporcionant una resposta correcta a la simbologia de l'edifici amb una proposta de façana que, a través de les galeries, aconsegueix profunditat i on les finestres amb les seves persianes, aconsegueixen un sistema d'ombres canviants en funció de l'orientació, destacant, en definitiva, les magnífiques vistes del solar i integrant-lo en l'entorn.

Una proposta que remarca especialment la generació d'un espai públic col·lectiu basat en l'aproximació als edificis i la novetat en la distribució tipològica de l'habitatge.

- La promoció de 64 habitatges de venda i 23 de lloguer a Mira-sol Centre, a Sant Cugat del Vallès, obra de l'arquitecte Eduard Gascón Climent i de l'arquitecte tècnic Xavier Pla dels Rius, promoguda per Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès ( Promusa), rep una menció per la bona implementació a l'entorn, donant resposta a les edificacions confrontants, a través d'una solució arquitectònica ben resolta en la seva volumetria i una coherència tipològica en la distribució de les plantes i en l'adequació als espais. Un altre aspecte destacat per la menció ha estat la resolució de la complexitat del doble programa d'albergar un centre de barri i habitatges així com la incorporació de les terrasses en cadascuna dels habitatges i el seu positiu impacte en les façanes, així com el control mitjançant un sistema de telegestió, de la producció centralitzada d'ACS.

- El projecte de 81 habitatges tutelats per a gent gran, quatre habitatges amb servei de suport i un centre de barri de Can Trevi, al nord de Barcelona, ​​promogut pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona i projectat per l'equip d'arquitectes Sergi Serrat , Ginés Egea i Cristina García, ha estat distingit amb una menció per considerar-ho una proposta que resol la complexitat i dificultat d'un projecte aconseguint la centralitat i superant les dificultats topogràfiques.

Així mateix, destaca la confluència de programes i diferents usos molt vinculats a la generació d'espai públic que realitza la candidatura, que se suma a la qualitat en la urbanització i en l'edificació, el ​​correcte ús de materials i la seva resolució en aspectes d'ecoeficiència , així com el tractament dels espais de transició en els habitatges com a element de control climàtic.

Desert el Premi a la millor actuació en habitatge rehabilitat.

Tot i la importància de la rehabilitació en l'actual context i com aquesta contribueix a fer ciutat, i valorant molt positivament la participació de les promotores en aquesta modalitat, els Premis d'Habitatge Social, un cop examinades les candidatures presentades, el Jurat decideix per unanimitat declarar el premi desert en aquesta categoria.

AVS CATALUNYA, conscient de la importància de la rehabilitació per millorar la qualitat de les nostres ciutats i dels ciutadans, anima la presentació de noves propostes en les futures edicions dels Premis.

La filosofia dels Premis

Amb la convocatòria dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009, AVS Catalunya vol reconèixer públicament l'esforç dels promotors, cooperatives i fundacions que treballen perquè l'habitatge públic sigui un model de qualitat en tots els sentits.

Atorgats a través de tres modalitats: obra nova, rehabilitació i actuacions integrades, volen distingir les actuacions més destacades realitzades a Catalunya en el camp de l'habitatge social. Per a la seva adjudicació es té en compte, a més del treball realitzat, el valor afegit que incorpora cadascuna de les candidatures presentades a les diferents modalitats. D'aquesta manera, el compromís amb la qualitat, innovació, la racionalitat de costos i projecte, la cultura de servei i la responsabilitat amb les ciutats i el medi ambient, han estat les peces clau per al seu atorgament.

L'esperit és que els Premis siguin l'excusa per contribuir a la difusió del treball i les iniciatives que molts promotors duen a terme cada dia amb compromís i rigor, apostant perquè l'habitatge públic sigui un referent de qualitat. L'habitatge social és i ha de ser un model a seguir i els Premis d'Habitatge Social ho volen remarcar a través del reconeixement a les actuacions que, en el camp de l'habitatge social, han contribuït a fomentar la cohesió social, a millorar el teixit urbà; en definitiva: a fer ciutat.

El Hàbitat d'una Joia: disseny, innovació i col·laboració per a un premi.

Així, el compromís, la qualitat, la innovació, la cultura de servei i la responsabilitat amb les ciutats i el medi ambient, han estat les peces clau per a l'atorgament dels premis i, fruit d'aquest esperit, AVS Catalunya va apostar en la passada edició perquè el guardó que els representi recollís el conjunt d'aquests valors. D'aquesta manera, la col·laboració entre l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge i l'Escola Massana, neix una peça escultòrica evocativa i significativa de l'esperit dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya: L'Hàbitat d'una Joia.

Treball manual, tecnologia, innovació i disseny gràfic juntament amb valors que posen al servei de la imatge d'aquests Premis, per obtenir l'escultura i les mencions que evoquen les mateixes, que destaquen la importància de construir habitatge des de les persones i per a les persones: la joia.

Descripció de la peça escultòrica:

El metall i la pedra són materials nobles, per excel·lència, en la construcció.

En aquest objecte són presents. A més, la mesura, la proporció, l'ergonomia i les últimes tecnologies conviuen amb l'atzar de l'oxidació del metall, com pàtina, i amb la porositat de la càlida pedra, com textura.

AVS Catalunya promou el creixement proporcionat de l'espai habitable, amb l'esperit de considerar la persona, representada amb plata de llei, com la joia valuosa per a la construcció.

Descripció de les peces gràfiques (mencions):

Els diedres del diploma permeten que els finalistes participin mitjançant una simple manipulació, de manera tridimensional amb l'objecte escultòric.

Disseny global: Josep Carles (joier i professor de l'Escola Massana).

Disseny gràfic: Quirze Pérez (ex alumne Escola Massana i EMAV).

Coordinació AVS Catalunya i Escola Massana: Pere Duran.

Per poder realitzar la peça també han col·laborat: Fosa Mibrosa, acabats MD, marbres Trafach, taller de joieria M. Navas, gravats Albert Ventura, Plec de Cartró, impressions estudifg itroquels Geser.

La difusió de la feina ben feta: l'Exposició

Fer habitatge és fer ciutat, és fer cohesió social, és fer societat. Cinquanta-sis projectes, candidats a l'edició dels Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009 convocada per AVS Catalunya, són un bon exemple i per tant una exposició divulgativa i interessant recorrerà Catalunya.

Les quinze propostes finalistes i una mostra de les cinquanta-sis actuacions de Catalunya són l'excusa perfecta per donar sentit a l'exposició que acompanya els Premis, un exemple de l'aposta d'administracions, promotors i tècnics qualificats per incorporar nous patrons, fer actuacions més planificades, crear noves solucions, innovar amb el compromís i rigor, en definitiva, per construir ciutats i ciutadania.

Una mostra que en el seu conjunt és la síntesi d'un esforç professional i humà important, un treball de les persones cap a les persones. Aquests projectes exposats, mostren un resum del present i futur de la construcció de l'habitatge públic de qualitat que duen a terme cooperatives, fundacions, professionals i promotors públics i privats.

Per a més informació:

Gabinet de Comunicació

AVS CATALUNYA

T. 935.534.997

Info @ avscatalunya.cat

Tancat
Terminis d'inscripció Del 01/09/2009 al 31/01/2010
Address Seu de la Presidència ­ C/ Tàpies, 4 - 08001 Barcelona
Telèfon 935 534 997
Email info@avscatalunya.cat
Pàgina web www.avscatalunya.cat