Prix

74 Habitatges Algessires al carrer de Sabadell

I. generalitats 1.1. Objecte DE PROJECTE Redacció l'Projecte Executiu par l'construcció D'UN bloc des 74 habitatges, amb aparcament par 92 lieux, 75 sections locales trasters i2 COMERCIALS Can Puiggener (Sabadell), segons contracte de 19 gener 2005. 1.2. EMPLAÇAMENT Ubicat solaire a l'illa délimitée Carrers pixels: Algessires, Escipió, Archidona, Puig de la Creu i Baixada Can Puiggener de Sabadell, Vallès Occidental. L'accés bloc est realitza la Plaça des Isabel Vilà situé Enmig le site. 1.3. PROMOTEUR Habitatges Municipals de Sabadell SA (VIMUSA), Blasco Garay, Sabadell. II. DESCRIPTION DES PROJECTE 2.1. SOLAIRE • Colis irrégulière predominantment l'Allargat dans Adresse du Site surface totale nord-sud 2.280,00 m2 amb pendante suau i descendant d'est à l'ouest amb ia façana al carrer Escipió Plaça Isabel Vilà. Le site a poc desnivell, Considerant-est généralement pla sensiblement. L'orientació la parcelle • L'ES Nord sud. Surface solaire: 2.280,00 m2 Total edificabilitat Sostre: 6690,36 m2 Il Ocupació: 100% 2.2. Planejament je paramêtres Urbanistics - Général Pla d'ordenació urbaine de la municipalité de Sabadell (2000) - Can Pla Modificació Puiggener spécial 2.3. funcionals de Criteris je SOLUCIO ADOPTEE - proposat du programme par VIMUSA - Vous orientació, robe i topographie du site - Paramêtres de Sostenibilitat - Mobilité à l'intérieur: qualsevol Habitatge doit permetre l'opportune ús d'una Cadira Rodes. (Art. 15 du Décret 454/2004 du 14 Desembre) Résolvez JUSTIFICACIÓ DES ARRÊTÉ Dels Dintre criteris exposats dans le programme fonctionnel sont Aspectes remarquables à TENIR COMPTE en els següents: • 74 Habitatges dans la protection officielle regim: -2 Habitatges d'à double DORMITORI -2 Habitatges adaptats deux dormitoris, double i L'altre -4 Habitatges deux dormitoris, il suffit de double i L'altre -7 Habitatges deux dormitoris, deux doubles els -55 Habitatges trois dormitoris, deux doubles, une personne physique -4 Habitatges de Quatre dormitoris, deux doubles i deux individus • Safareig une tots els habitatges par col • diriger le rentadora i L'accumulateur • 92 lieux d'Aparcament: 71 places dans la protection officielle regim (deux adaptades d'elles) i 21 lliures lieux. • Els 74 habitatges Reben dans le minimum obligatoire chambre overture surface d'une heure assolellament directe d'Entre les 10h00 14h00 solars i les hores dans Solstici d'hivern. • Totes les Obertures Disposé protection solaire (Persianes) independentment du Seva sera orientació. • Il est Disposa de Xarxa séparative des pluvials i fecals dans l'edifici. • Il est Disposa de estalviadors Mécanismes de consom D'als aigua Aparells sanitaris, banyeres, dutxes, un bidet, des éviers, inodors i aigüeres. • Dans coberta de l'edifici est disposarà une instal • Lacio des plaques solars com preescalfament de l'Aigua SANITÀRIA de réchauffement à utilitzar dans Habitatges Els. • Dintre chaque Habitatge en eux cuines, s'ubicarà un module d'emmagatzematge de Deixalles par vidre split, papier i Cartró, Plastique I metall i rebuig (4). • La disposition tous dels Habitatges Permet la ventilation par façanes i par patis naturellement. • Le Tr chaque Unitat d'ocupació de l'edifici est millorada 20% par rapport au Tr requise par la norme NRE-AT-87. Segons la NRE-AT-87 Tr nécessaires aquest grave CAS 3,13 W / m2ºC, però com RÉDUIRE LE se ha de 20%, haurem de complir: 80% de 3,13 W / m2ºC = 2,50 W / m2ºC. Tots els habitatges compleixen Donant moins de aquesta Tr. • Chaque circuit Habitatge disposarà D'UN de preinstal • Domotique le format Lacio per un bain Ø 20 mm ailettes als Arribi llocs d'ubicació dels Aparells de producció d'ACS calefacció i llocs d'entrée les polices d'energia, la chambre i els dormitoris Registre des d'accés d'usuari (RAU) de Telecomunicacions. • L'intérieur est DISTRIBUCIO plaques proposa amb de Cartró guix (tipus plaques de plâtre). DESCRIPTION DE LA PROPOSTA La proposta est materialitza un edifici predominantment Allargat mais Disposa de retranqueigs creant un jardin paysager (Plaça Isabel Vilà) entre l'edifici proposat l'i ja existant edifici la parcelle • A. L'extrême nord és l'únic que Disposa de façana robe amb une carrer, le carrer Escipió, i ES Sur situat se han els deux sections locales comercials dans PB i l'accés à rodat Garatge. Els Habitatges situats PB immerger de ajardinats patis amb orientació HNE ou à l'ouest. L'unité est Conjunt soterrani pro les plantes, destinades à Aparcament i trasters. A l'edifici des s'accedeix à Plaça dels Isabel Vilà travers vestíbuls communiquer Les Plantes d'habitatges amb el soterrani. L'accés à rodat Garatge est fa carrer des Escipió. Il proposa une edifici PB + 4PP, destinades à habitatges amb deux sections locales Comercials situats à Cantonada amb el carrer i Escipió deux Plantes soterrani dedicades à Aparcament comunitari 92 i 75 trasters lieux. Donat le nom d'Habitatges deux aunes d'Je vais adaptats est se placer sur la centrale de Baixa. L'usine de Baixa l'edifici est troba à une élévation de 184,62 .............. L'accés pels Vianants des carrer d'rejoindre s'efectua travers rampes peatonals Davant chaque VESTIBUL que Tenen une pendants com Maxim 6%. L'edifici s'organitza à voltant quatre formats verticaux nuclis par ascenseur, échelle i instal • lacions: - Echelle 1: 4 Habitatges par Repla = 20 Habitatges - Échelle 2: 4 Habitatges par Repla = 20 Habitatges - Échelle 3: 4 Habitatges par Repla = 20 Habitatges - Échelle 4: PB: 2 Habitatges i2 sections locales Comercial PP: 3 Habitatges par Repla = 12 Habitatges Ascensors Els de les Escales 2, 3 i 4 i vais réalisable, ascenseur l'une est l'escala ADAPTAT. Aquesta Organització exige de placer quatre habitatges par Rempl pour les échelles 1, 2, I 3, I 3 habitatges à 4. Don l'l'escala de l'edifici orientació dels meitat habitatges s'aboquen al carrer d'Algessires amb je vais orientació is l'altre meitat s'aboca à l'ouest de la Plaça Isabel Vilà amb, à elle EXCEPTÉ dels Habitatges ALS les testeurs qui tambe Disposé sud d'orientació de nord i respectivament. L'assoleig des tots els i Habitatges ESTA Garantida la ventilation du creuada travers eux façanes i dels intérieurs de patis. Les typologies d'Habitatge són Variades: - 1 Dormitori: 2 Habitatges Surface utile protégés 40m2 env.: - 2 DORMITORIS: 13 Habitatges Surface utile protégés 60m2 env.: - 3 DORMITORIS: 55 Habitatges Surface utile protégés 70m2 env.: - 4 DORMITORIS: 4 Habitatges Surface utile protégés 78m2 env.: Totes les typologies d'Habitatge tenen un schéma similaire: amb la cuina, salon sur i dormitoris ventilant à façana; Passadis, safareig i bany principale Donant un de pati intérieur de ventilation; i secundari bany, dans les dels CAS habitatges dans disposin, diffusée amb déchirure, Forcada. L'Échelle 1 PB Disposa en deux Habitatges de deux dormitoris amb une únic diffusion de bany l'extérieur de la maison par un Safareig Habitatge altre deux dormitoris amb deux banys ia Habitatge trois dormitoris amb el respectius jardins seus privats . Tipus plante dans deux habitatges Disposa deux dormitoris que, comme dans les Els PB, D'UN Bany ventilation Disposé únic l'extérieur de la maison par safareig, i Habitatges trois dormitoris deux. Escales Les deux i 3 présente le schéma de mateix, amb trois habitatges trois dormitoris ia Habitatge deux dormitoris dans els seus PB amb jardins respectius privats i Quatre habitatges trois dormitoris à l'usine de tipus. L'niveau 4 est le mois à l'égard Variacions les présenter Degut de dents antérieures la seva par rapport à la carrer i la seva Condicio de Remat i Cantonada. Dans PB trobem els deux habitatges Unics D'UN únic DORMITORI qui a disposé d'una oberta cuina se prélasser sur i i menjador D'UN bany aérant par le pati intérieur. Tambe dans l'usine i envoya des FAÇANA Baixa amb els carrer Escipió trobem deux Comercials habitants. Chaussée d'l'ONU de la Disposa Habitatge de Quatre i dormitoris deux habitatges trois dormitoris que le ventilateur Cantonada amb el carrer Escipió. Aquests deux habitatges pas de pati intérieure Éliminés de la ventilation de sorte que la tante de la chambre, com els dormitoris, cuina i safareig façana i els évent pour évacuer mitjançant deux banys déchirant, Forcada. L'aparcament est troba distribuït deux plantes soterrani de 1749,45m2 i respectivament 1195,35m2 de surface de plancher. Au total il ya 92 endroits Disposa d'aparcament d'entre eux QUALIFICATIONS 2 sont adaptades i 75 trasters. Ascensors Els de les Escales 2, 3 i 4 communiquer les Plantes D'Habitatge amb les soterrani Plantes cotisations. L'lever l'ailettes à une Només soterrani au premier étage. Les échelles d'evacuació descendant communiquer les Plantes de la amb els cotisations vestíbuls PB de les Escales 3 i 4 i VESTIBUL PB amb l'altra niveau du premier étage 1. Il evacuació és d'via la rampe qui relie le amb el carrer soterrani premier étage. 3. GÉNÉRALE DES SURFACES Quadre CONSTRUÏDES utils I D'acord amb el nou Décret 259/2003 sur Minimes els requisits d'habitabilitat dans edificis d'habitatges, l'edifici Disposa de: - Deux habitatges amb deux DORMITORI d'aproximadament 40m2 i persones nom Màxim 4. - Deux habitatges adaptats amb deux dormitoris, une double i L'altre individuellement, d'aproximadament 60m2 i persones nom Màxim 6. - Quatre Habitatges deux dormitoris, une double i l'altre individuellement, d'aproximadament 60m2 i persones nom Màxim 6. - Habitatges fixé deux dormitoris doubles, d'aproximadament 60m2 i persones nom Màxim 6. - Cinquanta zinc de trois dormitoris, deux doubles i un individu, d'aproximadament 70m2 nom Maxim i persones 7. - Quatre Quatre habitatges dormitoris, deux doubles i deux individus, d'aproximadament 78m2 i persones nom Màxim 8.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Algessires; C/ Archidona; C/ Escipió, C/ Puig de la Creu
Sabadell
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • VIMUSA SA
Entrepreneur
  • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
  • J. Cornet
  • M. Alonso
  • D. Onieva
  • F. Torras
  • J. Carbonell
  • J.R. Blasco