Oeuvres

24 Habitatges al carrer Carders Barcelone

Dans un emplaçament singulière entre deux grans i Nous BUITs urbans producte du casc renovació Ciutat antique est construeix edifici com este conséquence de la protection financière deux cas Velles vous des étants. Aixo vous consequencies Molt Tant favorable par als deux urbans ESPAIS que així segueixen envoyé le sens de deux fondre dans D'excesives dimensions, par les Qualitat dels com habitatges de mesure de reduïda que gaudeixen Magnifiques d'robe UNES sur vous deux grans lieux. L'Examen de l'estat des dels conservació deux protegits edificis, ens vont les porter à mantenir façanes Solament cotisations dels angle Immobles antiques d'être irrécupérable tot le reste. De aquí d'i par un quasi évite sempre douloureuse situació d'edifici nou amb pêle antiga par davant com si fos un vel, va composat edifici Projectar un par trois poissons par al'exterior est reconeixessin les façanes d ' conservades Estuc, l'Interpretació de mitjanera Clàssica de totxo vist amb afagits Forats, i Galeries de la conjunt de Formigo, retranquejades i amb girs complétant le edificació nova. L'Objectiu és arriver à les fragments de roches compactes par somme de trois ensamblats ben. Il aquesta tripartite composició persegueix l'obtenció D'UN SOLIDE de volum, edifici Senser, construcció de veritat, qui resolgui arquitectònicament aquest suggerents conflictes-ville d'époques contrastos i temps, ce qui est à els pitreries en faire don ciutats casques. Com conséquence peculiars i s'obtenen intérieurs précis. Les estàncies est al'entrar qualifiquen dans les surfaces de contact de Periferies amb les diferents. Chaque apartament, dintre Périmètre générale i Complexe així definit, troba la relation privilégiée notamment de Seva Seva i amb Magnifiques habiller les extérieurs.

Mention
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2007
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Carders nº 34-41
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Garcés
Promotor
  • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Entrepreneur
  • Construccions Solius S.A.
Otros técnicos
  • Jordi Lleal
  • Jaume Falguera
  • J. Ignacio Eskubi
  • Meritxell Inaraja