Oeuvres

Habitatges 80 (40 + 40) PROTECTION officielle (HPO) à Salou, Tarragona

Salou est un municipi est situat troba la côte catalane, au sud de la Ciutat de Tarragona. Ia de l'Parallela 25 km de distance de la côte, emergeix amb maires supérieurs als 1000m la Serra de Prades. Dans muntanyes trobar-se amb eux, l'air humit Procedent mer est veu obligat à ascendir, i condensant la vapeur perdent de température pluja. L'aigua Baixa par leurs fortes pendentifs d'entre eux muntanyes réglemente velocitat seva passar par les Valls i est distribueix, Adresse du site Web nou dans la mer diferents rieres la marche de la fertile plat. Aprofitant l'orographie, aquest cicle que periòdicament est repeteix a caracteritzat producció agraire secularment des lieux. En conséquence, un ESTEM paisatge que s'estén pel Territoire amb els fournit des ressources aquest li, li i L'interprète Sentit don à diférents échelles. Le modèle agricole Logica i la seva Interacció amb els Cicles naturels contrastes amb l'inhibició dels modèles de Creixement urbà. Par un aquests le territoire est un Fisic espai sur implant-soi, i respon résultante habitualment comment un de ordenació de impostada. Dans concourt est demanava Projectar 80 PROTECTION officielle Habitatges un emplaçament situat au nord de Salou. Plantejat com nova urbanitzada cadre als s'imposa traçats Agricoles preexistents l'lloc s'origina nou de Parcelles esprits qui contenen aïllats edificis disposats ortogonalment. Les règles de iguals de planejament définis deux blocs à Cantonada d'un des Baléares i amb el en contact Parc Nou. Amb 15x52 m de l'usine, disposava cadascun d'orientació favorable a l'assolellament l'intérieur. Amb els aquets antécédents dans l'Porosität est Questiona l'Interacció i amb el medi, ia sur s'aposta per un territoire mois imperméable i Creixement rapide, la proposta de planteja leur demander de les als entremitjos les transicions, Llindars als ... com de pont ou par un Enllaç establir continuïtats je ne estancaments, obrir els importants intentant i conceptualment limites entre diferents Realitats. En conséquence, le proposa de Projecte une amb escales Teixit Varie d'Intervenció de, une amb Habitatge sociale d'programme desenvolupa les Seves Propietats de relation, Construint une Entesa l'architecture propera i com pour suport l'Realitàt de l'usuari. Deu habitatges par plante est distribueixen dans chaque edifici de l'usine de Baixa mois trois, donc girant trois bouchon au testeur i mantenint alineades septembre al carrer est les restes fragmentés en pièces cotisations, plantejant així les cantonades i les Relacions entre els fronts intérieurs i Extérieurs l'conjunt dels habitatges. Un lleuger de talus sépare les Plantes Baixes de Terreny, permetent l'entrée i llum air naturel a l'aparcament de. Dans aquest pla inclinat tapissat lligabosc est constant amb Un petit bosc De L'Estiu pollancres que protegeix soleil composante i évacuation régulièrement rafraîchit la Regió Mistral. Au temps de mateix, Accessos els i espais comunitaris Els est projecten llocs com de relation, intermédiés zones entre els habitatges i L'Espai extérieur. Així la com du Passarella une espai de relation, sur un maillage d'acer corrugat respon mois amb ou menys densitat les necessitats programme (Baranes, gelosies, balcons, goutte à goutte rec ..), podent acollir colonitzacions végétaux qui sumats als pollancres, seront rafraîchir Qui sommes per la seva espais qu'il muer orientació Estacions Calides apreciats pour eux. Le coût de l's'optimitza fonctionne plantejant une únic tipus d'Habitatge. Voltant d'este s'articula l'peça centrale est de se concentrer sur eux humides zones i els passos d'instal·lacions, organitzant-seva est de vegada dans les pièces de cotisations: 1) Accès, cuina, menjador je être i 2) les cotisations Chambres amb el bany que inclou zone rentat. Est un Habitatge que Gaudeix des cotisations de les oposades i planteja une séquence croix ESPAIS d ': Passarella Habitatge i Terrassa, qui fournissent à celui versatilitat i adaptació vinculades a l'IA ús Climatiques circumstàncies eux. Le transició entre cadascun aquests d'espais est planteja des Condicio l'Pròpia seva atenent als paramêtres d'espai, i llum température. D'aquesta façon s'entén Habitatge pores l'i passant com un élément qui Matisa la relation entre extérieurs publics els i privats: Forats mois petits à Passarella canalitzen l'air, le contrôle llum i habillent eux; i une ouverture de grande calotte mois à Terrassa, organitzada en trois parties: pas, banc i ampit que recolzar permeten deux POSSIBLES posicions taula. Le programme de terrassa large Habitatge i Disposa l'ombres i transparents suggerint Sistemes passius climatiques de contrôle. Finalment la proposta est les matériaux de amb construeix, l'économie i Baix Manteniment, però amb une élimination de tout ce que je curosa execució. Matériaux qui est mostren tels i i com fils qu'il responent à funcions determinades, évoluent en synchronisation amb El Pas temps, atenent les Conditions de l'architecture de i acceptant que la puissance de la vie, Allo Imprevist que esdevé Quotidia, mois Préval à condition que qualsevol Planificació.

Gagnant
Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logement collectif de commande privée

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-10

Fecha del certificado final de obra 2009-10-13

Dirección Parcel•la I Sector 5 Emprius –Sud
SALOU
Tarragona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Toni Gironès i Saderra
Promotor
  • Belen Ortega Gonzàlez ( Foment Immobiliari Assequible S.A.U/ Fundació Obra Social La caixa
Entrepreneur
  • Tarraco (Javier Fracua Ferrer)