Prix

48 habitatges par un joves al carrer La Selva de Barcelone

L'intrigue de l'ESTA situat Intervenció dans la municipalité de Barcelone, le thé de forme irrégulière Polígon de costats sis. Le costat mois llarg és l'façana de carrer La Selva I est ORIENTAT vers le Nord-Ouest. Le côté sud-ouest correspont à Mitjera amb rampe d'Aparcament la parcelle • l'Veina. Le visage amb limitée nord ligne pour la Veina parcelle • SUDEST amb i confrontés à un avenir edificació, topogràficament déprimé par rapport à la hauteur de carrer La Selva. L'edifici Le Projecte sera plantejar une volum de diferenciat sur la hauteur des plantes de Baixa Plantes d'Quatre, habitatges de distribution amb Dotze par plante. Le VESTIBUL situat la Baixa de l'usine d'accés à une prévision de Bicicletes aparcament com pour séjour, chambre d'escombreries i transformatrice estació. La verticale nucli comuncació és únic i i une échelle consiste d'ascensors deux. Les DISTRIBUCIO Les Plantes De destinades à habitatges s'organitza amb un centrales Passadis il • luminat Naturalment pels seus deux Extrems. Chaque Disposa Habitatge D'UN Armari D'instal • lacions sont enregistrées des Comú de Passadis. Par ell muntants passen els i els baixants dels diferents serveis i s'ubica l'accumulateur d'aigua réchauffement. Donat qui est tracta D'UN programme d'Habitatge de lloguer, le Manteniment d'entre eux instal • lacions ingérence dans le sens normal de activitat dels les prioritats était l'un d'eux. Dans l'un d'eux est d'plantes épouse une Bugaderia vivre la tota servei la Comunitat. L'espai dans cette usine occupe la Bugaderia, Permet Les Plantes cotisations Restants que s'implantin Habitatges adaptats par un minusvàlids i prévision d'troisième dans l'usine restante. Le claretat de l'Permet décrivent l'tipus amb-répétition du complément D'UN nou DORMITORI dans les adaptats des dels CAS. Le coberta Cos d'Habitatge Acull els i les plaques fotovoltaiques captadors solars production par le réchauffement de d'aigua. Le coberta cos de l'equipament de s'ajardina végétale Baixa amb une constructiu de tipus dans aljub par la maxime Aprofitament de l'aigua de pluja, preveient-est le rec par goteig. La rampe est tracta amb l'aparcament panells fonoreductors verticaux, comme un l'l'artilugi d'grans rejoindre Fulles métalliques • Liques que tambe est tracten amb el matériaux de mateix par minimitzar les dels soroll cotxes. Les fons de la parcelle • l's'ajardina per a l'us de l'equipament. L'Habitatge Els de la s'orienten à Norest ia sud-ouest. Dans orientacions ambdues, le llum i amb l'assoleig est filtré orientable rejoindre lames, un Mode d'Escames, régissant climatiquement vous les façanes à Llarg de l'any. Dans façana Nord-Ouest, alhora, les lames garantitzen l'Privacitat d'entre eux en ce qui concerne estances al carrer i als edificis veines. Les carpinteries tenen trencament pont à double Vidres TERMIC i els sont caméra amb. L'Objectiu des simplifications dans la distribution était aconseguir qui pêchent d'aigua (cuina i bany) com s'executessin éléments indépendants i s'integressin a l'œuvre de manière quasi préfabriquée. ES dir, tota l'DISTRIBUCIO est envaneria fa à sec i amb els i envans ACABATS qui constituent les restes cuina-bany s'aporten travailler MANIPULATS l'ha est produeixen série. Amb aquest procès aconseguim els residus generats un travail est l'minimitzin à Maxim.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ La Selva 57
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Félix Solaguren-Beascoa
  • Mª Ángels Negre
Promotor
  • REGESA
Entrepreneur
  • EDISAN
Otros técnicos
  • EPTISA
  • ENDESA Ingeneria
  • Artur Almirall
  • STATIC Ingeneria S.A.
  • Pere Alier Benages