Prix

100 Habitatges al'Illa Turo de la Peira

1. Implantació urbanística i volumetria dels edificis.

Tot el sector del Turó de la Peira està sotmès a una important renovació urbana, generada a partir de la detecció de l’aluminosi en molts del seus edificis, que inclou la reparació o substitució de l’edificació i la remodelació de una part del barri, Aquest procès que és molt complexe, ha tingut un desenvolupament que s’ha allargat durant molts anys, està actualment en una fase molt avançada d’execució.

L’objecte d’aquest projecte, plantejat a l’any 2.000, és l’edificació de una de les quatre illes en les que el Pla Especial preveu la substitució de l’edificació i la remodelació del traçat dels carrers i dels espais urbans. La illa té una forma trapezoïdal i es construeix en el seu perímetre amb una fondària de 13 metres i una alçada de sis i quatre plantes.

La forma, pendents i situació del terreny, la volumetria definida pel planejament, el programa dels habitatges a edificar i la voluntat expressada de iniciar un procés d'industrialització són els quatre elements més determinants que condicionen aquest projecte.

2. El programa i usos dels edificis.

Plantegem un edifici amb una volumetria helicoïdal que s’adapta molt bé a la accidentada topografia del lloc i la relaciona amb les difents alçades edificables assignades al perímetre.

L’edificació forma una franja contínua, de tretze metres de fondària, alineada als carrers perimetrals que embolica gairebé tota l’illa, deixant una escletxa sense edificar, en el lloc on es troben els edificis amb més diferència d’alçada.

A les plantes soterrani es preveu l’aparcament. La planta baixa es destina a ús comercial, vestíbul dels habitatges i accés a l’aparcament. Els habitatges es resolen en les plantes superiors agrupats en set nuclis d’accés de 4, 3 i 2 habitatges per replà.

Per afavorir d’integració hem resolt l'edifici amb façana plana sense balcons, diferenciant el tractament de la planta baixa, aplacada amb pedra natural formant carreus, del de les plantes superiors resoltes amb grans panells de GRC.

3. Organització general dels edificis.

L’edifici s’organitza amb diverses variants de un mateix tipus d’habitatge adaptat als programes de 2, 3 i 4 dormitoris orientats a carrer o a pati d’illa. Un pati interior aporta ventilació natural al bany, al safareig-estenedor, i ventilació creuada als habitatges. Els recorreguts verticals de les instal·lacions del carrer a l’habitatge, són per les caixes d’escala i de l’habitatge a coberta son pel pati d’illa. S'ha previst l'accessibilitat de tots els habitatges per recorreguts i ascensors practicables.

4. La distribució de les peces dels habitatges.

Totes les peces bàsiques dels habitatges donen a façanes exteriors i l’espai per a les circulacions i els serveis, que contenen instal·lacions fixes, els situem a la part fosca de la planta, la franja central. La contigüitat de les peces habitables i la poca densitat d’instal·lacions a les parets divisòries d’aquests espais, permet adaptar les distribució de l’habitatge als canvis de les necessitats dels usuaris que es puguin produir en la vida útil de l’habitatge.

La separació del safareig i estenedor de la cuina fa millorar la relació de la cuina amb la sala d'estar i amb l'exterior. En el projecte habilitem un espai al fons de la cuina i prop de la finestra per a esmorzar, menjar ràpid, menjar dels nens, preparació dels aliments, etc.. Aquest espai obert a la sala d’estar, permet a la persona que està a la cuina participar de la vida familiar mentre està cuinant. Una obertura relaciona funcionalment aquest espai amb la sala.

La terrassa davant l’obertura de la sala d’estar dóna profunditat i protecció al forat més gran de la façana. Aquest espai protegeix l’habitatge de la entrada directe del sol a l’estiu i permet l’entrada del sol a l’hivern. S'incorporen persianes com elements de protecció solar a totes les obertures.

5. Disseny dels tancaments.

En aquest edifici hem introduït un sistema prefabricat de façana amb grans panells de GRC que redueix el pes del tancament exterior i el temps d’execució de l’obra. Aquest sistema el complementem amb un element prefabricat de tancament exterior que integra fusteria i persiana. La utilització dels dos sistemes alhora permeten prescindir del dintell, racionalitza la construcció i simplifica el procés constructiu de execució de l’obra.

Aquest plantejament que el varem incorporar en fase inicial del projecte, en el concurs de l’octubre del 2.000, i que hem mantingut i desenvolupat fins a la seva execució final, cal entendre’l dins del procés d’industrialització creixent de la construcció que actualment està encara en desenvolupament.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Aneto nº 22, C/ Montmajor nº 20-26, C/Montsant nº 17-21 C/ Besiberri nº1,5
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Ramón Martí Puzo
  • Antoni Miralles Guilló
  • Martí Miralles Arquitectes
Promotor
  • INCASOL
Entrepreneur
  • COPCISA, S.A.
Otros técnicos
  • Antoni Batlle Girona
  • Antoni Batlle Girona
  • Oficina Tècnica Lluís Duart
  • Rafael Bellmunt
  • Gerard Garcia Vilarrasa