Prix

54 Habitatges par un Joves à la Clota Avinguda de Sant Cugat del Vallès

L'edifici Vivendes 54 pour Gent Jove est situé com a Porta d'entrée Vullpalleres nou barri de Sant Cugat del Vallès Essent visuelle fita seva pels seus balcons Propis i caractéristiques Il se compose de 3 600 m2 de construïts (PB + 4), 600 aunes D'Sota rasant i destinats à Aparcament (22 places). Chaque plante Vivendes salut ha 11 10 D'ELLES D'une Habitacio (ailettes de programmes fonctionnels deux persones) fa amb cotisations habitacions (ailettes du programme fonctionnel à 4 persones). Thé Aquest edifici en forme de T Degut les Caractéristiques solaire, limite inférieure de Pla qui desenvolupa secteur aquest. L'edifici s'organitza Amb a Passadis centrales sur produeix est per l'accés à eux Vivendes diferents. L'existence d'un finestra chaque extrem des qualifica Passadis L'Espai l'propi Passadis. DESCRIPTION CONSTRUCTION Constructivament, és d'execució traditionnelle ha que partint structure réticulaire d'Formigo amb Llums relativament curtes (4 / 4,5) A gero de embolcall i monocouche arrebossat blanc, fusteries d'alumini anoditzat tipus bloc i amb la structure UNS des balcons i galvanitzat panells baignoire de la maison de sintètiques resines werzalit s'aconsegueix formelle resultat força interessant. D'ACS Generacio je Calefaccio Le système Telegestió Energética Multiclient (TGEM), és l'eina que se ha utilitzat par effet Gestió Energética de edifici. Intègre producció, DISTRIBUCIO, gestió i facturació de l'energia, climatització (chaleur), ACS, i solaire micro-cogeneració, D'UN edifici, amb l'objecte de Millorar l'Rendiment énergiques i augmentar usuari l'confort. Le centralització de Generacio d'Aigua réchauffement Permet L'i calefacció estalvi Vessants de zinc: 1.Econòmica. L'achat d'energia par un dotacionals habitatges (un soleil générateur d'elle) mois l'achat de Econòmica de par generadors varis. Chaque pixel salaire usuari que consumeix 2.Ecològica. Le millor Capacitat du générateur únic (qualitat, système PERDUES) Millors de produeix rendiments que varis generadors. (Calderes, acumuladors) amb les REDUCTIO D'conséquents éléments contaminants. Il 3.Gestió. Un únic réfuter de als gestionnaire (aigua freda, aigua, chaleureux, llum i calefacció) qui rend possible le visage l'Optimització Canvis d'Usuaris, subvencions, etc. 4.Manteniment. Le gestionnaire és l'únic gestió encarregat des tot système d'instal • lacions L'5.Espaials. ÉLIMINATION chaque fabriquée à partir complicades INSTAL.LACIONS Permet retirer espais destinats une petite à l'intérieur m2 aquestes i construïts OU Soyez le Guan d'aquests par un américain de l'appartement ensemble. SYSTÈME Funcionament 18 Homesites preescalfen plaques par l'Aigua nous com seu ACS 54 pour Vivendes i s'acumula à Dipòsits UNS. En Cas de mois la demande de Baixada ou la température de la chaudière pose dans funcionament. Par l'calefacció segons exigent la chaudière braconnage l'Aigua. Une série de valvules i emissors par radio Tant régule funcionament com les pixels des diferents la Mesure de consom dans efectuat. Uns situats Repla Armaris chaque support du conjunt d'Aparells de modération je contrôler. GRAY D'Aigues REPRISE PAR Un INODOR Aigues gris L'edifici (sprints, cuina i bany, i locataires) sont conduïdes à 5000 litres situat Dipòsit à soterrani à des sommes tractades i filtrades par al seu retour US par un descàrregues de INODOR. Un aquest Dipòsit salut va les arrêter partie també d'Aigues pluvials par-ne faciliter la tratament.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Avda. de la Clota
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Pere Casajoana Salvi
  • Pere Casajoana Singla
Promotor
  • PROMUSA
Entrepreneur
  • Constructora d´Aro S.A.
Otros técnicos
  • David Bou
  • Xavier Pla de los Ríos