Prix

132 Habitatges Promoció d'HPO Pyrénées carrer de Santa Coloma de Gramenet

1. Antécédents - Vam Començar à treballar conjuntament Serveis amb els du Hall planejament selon encaixar d'un par nou edifici un certain nombre elevat D'Habitatges Protegits, destinats à reallotjament i par un joves amb un edificabilitat, dins d'un cadre i Molt denses échelle urbaine de petita d'amb cotisations particularitats: - Le situació sur les diferents d'un botté de dégagement alt dels qui constituent la topographie urbaine de Santa Coloma, amb Riu Besos je me habille à la mer. - Le ubicació juste davant D'UN dels POC BUITs urbans Ciutat d'una mue compacte: l'antique Parc del Motocross, actualment denominat dels Parc Pins. - Els amorces esboços anaven par edifici non trois plantes d'rejoignent, els com de voltant, amb une série de tours Petites PB ou PB + 5 + 6. Le conjunt avait fondàries variables assolint une plante sous forme de chantournage. Aixo Je ai eu beaucoup Variacions dans tots els cas s'assolia l'i edificabilitat d'habitatges nom. - Finalment de comú acord amb Conseil municipal, il va choisir un solució calme au plan de mois, le intenció amb carrer de fer de cette façon s'eixamplava d'aquesta considerablement, disposant linéaire únic Edifici un mica mois alt, PB + 4, amb punt finale mois de Alçada, botté d'Justament dans inflexió topographiques, millors amb vous les portez sur Ciutat i sur Parc dels Pins. - Le planejament va desenvolupar dans paral.lel als études previs l'IA Avantprojecte, la qual chose va permetre assajar les solucions i assegurar l'tret par de garantir la millor d'implantation i funcionalitat de l'edifici. L'altra singularitat dans Subsol, consisteix dans cette partie de l'aparcament (5m) par optimitzar l'funcionalitat de parquing est troba à dins de l'Antiga parcel.la mais actualment par nova aliniació de l ' edifici est sota de VORERA nova. 2. L'EDIFICI - L'une telle ampleur de l'edifici dans le entorn seu relation dans qual est troba rodejat d'un terrain de gra i mois d'Un petit grand buit, fa seva singularitat une PROCHAINE inhérent à mateix atribut. Le emplaçament seu au costat d'equipat un grand parc, l'converteix dans un premier construcció, a l'comme seva orientació que és Nord-Sud à l'égard du principal seva de DIMENSION. - Volumètricament parlant, l'edifici est résol cotisations directeurs pêcher un bloc d'environ 140 UNS Llarg mètres. PB + 4 finalitzat dans extrem Sud amb seu une petita Tour PB + 9, tops conjunt sur Parc. - Aquesta disposition tout Permet volumétrique mesure est Millor petita échelle de carrer Pyrénées DIMENSION i i i habitatges concentrer par mois edificabilitat complir punt programme visible dans le mois, Junt du Parc. - La longueur considérable façana de l'edifici ens contraints de chercher l'mateixa Stock, utilitzant une mecanisme Senzill de modulació i-répétition, amb el moviment par Plantes dels volums vidrats (tribunes), davant d'entre eux menjadors sels, i dels panells cecs de couleurs, dels Davant des directeurs d'école, lliscant allant, damunt les Terrasses corregudes, emfatitzant horitzontalitat de l'l'edifici. - L'edifici llarg, le Bloc, llisca par Sota de la Torre produint l'Efecte de suportar-la, le façana que Dona al carrer estret (Pyrénées), simulant que és Baixa mois. Par contre, l'un altre costat tota la Torre agafa la dimension seva, davant Parc, i est visible tota fa l'Alçada PB + 9. - Par l'orientació NS quasi dels habitatges, aquests est disposé dans crugies cotisations, com à double bloc, pati corregut amb deux mètres de l'ONU par Petit d'tota longueur d'amplada de bloc à s'ubiquen Comunicacions eux sur verticaux i per i seulement diffusé sur il.luminen je les Cuines i els banys exclusivament. Excepté aquestes poissons, tots els i dormitoris estars-menjadors extérieurs fils, je Tenen un Desenvolupament linéaire dans façana i / o terrassa correguda, bé bé Est ou ouest sur carrer Pyrénées. - Le volum Torre est résol amb Quatre habitatges par Rempl, amb un total de 10 plantes. Totes les principaux poissons directament diffusé en dehors de la maison, dans façana, inclosa l'cuina pas existint dans aquest bouchon CAS pati de serveis. Le façana dans d'este es élément tratament de corredisses de corrections lames d'alumini, le li Dona un qual d'air i mediterrani national PROTECTION i ombra. - Pel que fa à sotarrasant, l'edifici preveu deux plantes d'Aparcaments, amb un total de 331 places (178 en 153 soterrani i Segon dans le premier), trois peatonals Sortides i Directes un carrer (i Pyrénées cotisations pour rejoindre Núria). Se ha evitat communiquer directament Les Plantes dels Habitatges amb els Aparcaments, definint d'aquesta mode deux ambdós les industries totalment diferenciats entre les utilisations. 3. ELS Habitatges - Par requeriment le programme fonctionnel, els habitatges s'havien des facteurs à partir de conditionnement desenvolupar amb trois: - Tenir tots trois dormitoris - Soyez tots iguals, tambe dans Tammany, ou les mois de similitude possible - Minimitzar à Maxim espais de comunicació i els ventilation - L'opció Projecte dans desenvolupar une deux fois le bloc és régime Linial, amb une pati de serveis cobert par un Claraboia continue de polycarb. - Le serveix pati par aération i il.luminar humides emballages les zones, un mois de resoldre els des estenedors l'cuina i permetre les pas de Tots els i muntants baixants d'entre eux INSTAL.LACIONS de l'edifici, sens un forat de soleil une structure de l'i sempre permetent dels Manteniment enregistrables diferents éléments. - Le conjunt de l'Habitatge és un module qui est repeteix, 11,90 x 6,70m, amb les Variacions Fondària d'entre eux i dormitoris sels, qui ens surface de 85m² de Dona une mitja d'.. - L'usine de és un petit extérieure VESTIBUL d'uns 6m², sur 4 portes dels faire don de habitatges Rempl, mois de l'i lève l'échelle. - Le rebedor de l'Habitatge font partie de la bande de Estreta mois d'entre eux estances, amb la cuina, l'toilettes i la salle de bains, bacs Elles en contact directe amb el pati. - De accedim rebedor à la salle-menjador, proporcions d'rejoindre habitués, d'uns 4,4x4,55m, qui ens Dona une superficie de 20m² i amb tota l'envidriada de façana. Le lluminositat je les proporcions sels sont Magnifiques les uns par un habitatges d'aquestes Caractéristiques. Dans le CAS de les amb plateforme de vente, s'arriba à 5,6x4,55m., Ia mois de 25,4m². - Tangencialment, fons de pixels de la salle, accedim à Passadis dels tres dormitoris, l'últim dels QUALIFICATIONS és double ou twin en suite. - La disposition tous les directeurs d'entre eux bacs de poissons à Llarg de façana i amb contacter le correguda Terrassa, Permet tambe un recorregut extérieure entre la salle de bains privative i-menjador. - Le Fondària Stock le sol de leurs sels i directeurs dormitoris provoque volumétrique joc la tota Llarg l'façana que se ha comentat ja com est une crainte de L'dels Edifici. - En arrivant au Cantonada de carrer Núria, Modul de façana literalment est Trenca, i el de l'intérieur est comprimeix, mantenint les trois-dormitoris. Dans Aquest CAS Unic, tenim un couloir de serveix de plante à Habitatges mou de zinc i L'ascenseur est le seva POSITION habituel par deixar pas le couloir. - Habitatges Els de la tour sont tambe Quatre par Rempl, servits par deux ascensors donnés Alçada de l'edifici l'aquest botté. Le programme est Manté trois dormitoris par Habitatge, les ventes-amb Les Quatre cantonades menjador leur amb terrassa correguda i protegides par corredisses rejoindre le lames. Totes les són extérieur du rectangle de planter poissons, excepté Alguns banys. La différence amb els Habitatges le Bloc és l'accés à la salle, qui, dans le CAS de la Torre est troba la fin de recorregut Passadis, selon d'assolir privilegi position prête de l'Cantonada, amb orientacions cotisations.

Présenté
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/ Pirineus nº 32-62
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Dora Castellà
  • Borja Carrera-Moys
Promotor
  • GRAMEPARK SA
Entrepreneur
  • Proinosa, S.A.
Otros técnicos
  • Carles Adell Vila