Prix

Passera Can Xammar

La Nouvelle-Passarella Plaça de la Muralla thé 2,70 m d'amplada i 43 m de longueur. La rampe, Fouet, est adapté de sorte que soit l'accés à fa Peu pla par Extrems ambdós de Passarella. Un mois, salut a Quatre Replans de repos dans le llarg de mateixa fer par mois de loyer main confortable Vianants de trafic dels. Ce est un construcció tracta d'amb Metallica structure unique, les creació par qual se han utilitzat D'acer 41000 kg. Le seu disseny a tingut dans le cadre d'una visibilitat de Compte de la paroi du XVI segle déclaré un intérêt culturel d'Bé national (BCIN), qui est à l'troba Plaça de la paroi. Així, els piliers de Passarella se han excentrée ubicat pas impedeixen la seva Visió i Baranes SLE sont Métalliques.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Interventions sur les espaces extérieurs

Uso

Dirección C/ del Pou d'avall
Mataró
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Manel Moreno Vidal
  • VIDAL ARQUITECTES
Promotor
  • PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A.
Entrepreneur
  • SERVICIOS Y OBRAS BARCELONA, S.L.
Otros técnicos
  • Alejandro Asensi López