Prix

72 habitatges de lloguer le PP Llevant Sud El Masnou

- Les respon implantation trois fonamentals Aspectes: Carrer d'accés, l'assolellament i habilleront la mer. - L'actuació Preten une lecture unitaire mais Degut l'indépen- fort de carrer d'accés, se désintègre en trois compactes edificis par seva facilitera l'implantation. Chacun se compose d'Garatge Unitat PB + 2P i amb vuit habitatges par Repla que s'agrupen deux à voltant D'UN pati (pou de llum i ventil·lació) i alhora est à Gusen Llarg D'UN Passadis de DISTRIBUCIO optimitzant i agrupant els recorreguts d'entre eux instal·lacions. - Els Habitatges par un joves sont transit à Espai Obert i polivalent par cobrir de passage eficaç les diférents necessitats de l'usuari. Il est racionalitza l'tipus afavorir per l'economia d'execució Tant de temps matériaux com, il amb REDUCTIO dels drastiques ESPAIS systèmes de circulation Benefici dans le Flexibilität en nous de l'Habitatge l', le concentration i estandarització de Banys cuines i, i l'racionalitat i les Xarxes économie d'alimentació, ventilation i desguàs, considéra l'amb maximale à aïllament TERMIC (façana ventilé) ia protection solaire (façana sud-est) qui repercuteix dans l'Eficiencia i Sostenibilitat de l'edifici .

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Parcel·la C-1, PP Llevant Sud
El Masnou
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Javier Ramos Polo
  • Josep Goday Baylina
Promotor
  • INCASOL
Entrepreneur
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Oriol Vidal Enginyeria, s.l.
  • CABEZAS, GÓNGORA & MORENO, SLP
  • Júlio Iglesias Prieto
  • Enric Beltran Ferrer