Prémios

4 Habitatges al carrer Creu Roja de L'Hospitalet de Llobregat

EU. Introdução É apresentado continuació, com um candidat o premi d'sociais Habitatge de Catalunya em Modalitat seva de millor actuació em Habitatge nova construcció o projecte por o societat municipal L'H2010 SPM SA executat entre els consistentes em anys 200-2008 construcció d'un edifici 4 plantes para L'Hospitalet de Llobregat para barri Collblanc - O Torrassa (Districte II). II. Antecedentes Com um resultat de l'execució em 2002-2003 anys els de Peris No. 1 i 2 Creu Roja Sector Vallparda para L'Hospitalet de Llobregat, o barri Collblanc, será necessaria l'expropiació entre d'altres, deles ubicades o carrer de números Pujos finques alinhar 82,84 por 86 i amb l'illa carrer de Creu Roja i nova Plaça de la Sènia. Fruit d'aquesta expropiació, i executada a qualificat Urbanització existeix subtração solares com uma zona específica volumétrica (clau 18 NNSS PGM) que, como beneficiário de l'expropiació, és propietat societat municipal L'H2010 SPM SA. Per la seva, amb triangular um ângulo Agut mol pronunciat, i pels 71,47 metros quadrados de sol espaço, fã do construcció d'este edifici hagi Estat uma taberna dignou a participar do actuació categoria millor em Habitatge nova construcció. III. DESCRIÇÃO DOS APROVARAM SOLUCIO Per o redacció de projecte 4 habitatges al carrer Creu Roja concorda 2a vai publicar um principis 2006 i Maig 2006 vai começar redacció por parte da equip Guanyador, consultores Valeri. Em novembre de mateix vai convocar qualquer concurs por o licitació de Obres-los para a construção, Guanyador l'empresa resultante COBRA SA Em gener de 2007 vai começar você Obres eles dur uma terme ir para as finais do mês de maig de 2008. DESCRIÇÃO DE L'EDIFICI O enredo é TROBA para cantonada de carrer Pujos i al carrer creu vermelho, Cruïlla urbana conforme. A energia solar reduïda superfície, 71,47 m2, juntament A Seu caracter punt Trobada de pequenos els carrers, dívidas representam determinantes de contraditórios que oi resoldre havia. Os solució adotadas, passando de uma baixa planta cos Mês 4 plantes, AMB grandes voladís, que forma os frascos dels alineació. A planta baixa vai plantejar um amb locais accés carrer papel independente Red Creu i l'accés para Vestibül per comunitari em s'accedeix para cadascun de habitatges. Habitatges Els vai distribuir um por planta, no total 4 habitatges amb. A superfície útil por planta é 65m2, dívidas amb distribuït dormitoris, um indivíduo i dobrou, Cuina independente, stand-Menjador ia servei complert. Acabat EXTERIOR: L'acabat outdoor de Façana, as barbatanas de um l'alçada de baixa planta amb peixe é aplacat grés 33x66 cm. A partir de três metros dels d'l'alçada acabat fora ser uma argamassa monocamada revestiment de Cimento i AMB seleccionats additius granulats, amb acabat raspat. Monocamadas tipus Mediterrâneo, Tortora cinza. Tancament de Façana amb i Cambra d'ar por formato aïllament: - Outdoor Cheio de paret de tancament recolzada 14 centímetros gruix de Mao de argamassa de cimento de 29x14x10 cm, por revestido. - Cambra d'ar i AMB planxes aïllament de poliestirè ExpandIT EPS segons UNE-EN 13163, 60 mm de gruix, 100 kPa de surfactante para compressio i de 1,65 m2K / resistência térmica W, col • locades não adherides . - Full interior placa guix amb laminat 15 milímetros d'espessor em perfileria de Planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75-85 mm d'amplària, col • locats cada 40 centímetros, mecànicament fixada. Acabat pintat. COBERTA PLANT O piso Coberta compõe Coberta de cabeça por amb un instal passável • lacions Comunitàries, amb multa Ceràmica RAJOLA Pave d'framing Mecànica, amb acabat fi, cor vermell i 28x14cm, Locada amb col • argamassa mixt. L'ampit de Coberta por compõe (fora l'um interior l'): un mur de Armat Formigo ia 20 centímetros 10 centímetros Paredo totxana de 29x14x10 cm, por revestido, primers als 50 centímetros O pati de Façana é Cobert amb um Lluernari de polycarb sobre armação de metal • Liques perfils. ACABATS INTERIORES. INTERIORES DIVISÕES I PAVIMENTS Les divisões interiores não são portants formades per envia tipus "W112" atenuação acústica amb de 49 dB (A) i aïllament TERMIC de 0,53 Kcal / H.m2.ºC. A Pave the Vestibül locais i é terratzo Llis de gra petit, 40x40 cm Els PAVIMENTS habitatges dels são RAJOLA de 30x60cms col.locat juntes grés trincheira. O producció d'ACS é amb realitzarà térmicas Electrics 100 litros de Capacitat FUSTERIA La Porta d'dels habitatges entrada são 90 x220 cm. amb fulla, reforçou. O restante do interior de carro são pintados corredissa fulla dm. Espais COMUNITARIS O comunitari Vestibül por formato ESTA: Accés, Elevador, espaços por bateries d'instal • lacions d'aigua Comunicacions i llum, NÍVEL DA COMUNIDADE

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección C/ Creu Roja nº 2 Bis
L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Narcis Roig
  • Valeri Consultors i Associats
Promotor
  • L´H2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA
Entidade empregadora
  • UTE COBRA-COBSER
Otros técnicos
  • Garcia Miquel Catalan i Arbós
  • Josep Codinas