Prémios

Edifici 68 Habitatges PO local e Aparcaments de Sant Boi de Llobregat

PROGRAMA I Objectius L'objecte d'aquesta promoció tem Estat o formato un construcció d'Conjunt por dois edificis d'habitatges PO local: ,, Aparcaments i trasters destinats para a banda. Os dels configuració edificis em cantonada Cami de Llor i Carrer de Frederic Mompou, compõem um comunitari Privatiu espai d'nós que també tem parte de estat promoció. A geometria do determinado i distribució ser proposal por els paramètres urbanística solares determinar as construcció dois blocos para alineats frasco, plantes de zinco de quatre i Alcaria d'respectivament, articulats por cos de planta baixa em cantonada. Os melhores dels parte habitatges são a proteção oficial (57), situats subtração Baixes plantes les i atics são destinats para lliure renda (11). Tots ells vinculades tenen coloca d'Aparcament i trasters situats les plantes soterrani dívidas. O balanc final do papel promoció tant que o seva fa construcció, Aprofitament solar, l'custo total de trabalho, etc. A AMB PERMES acomplir principal objectiu de promoció, que tem Estat a pose para Mercat de l'Habitatge público habitatges d'UNS alta qualitat, tant em els ACABATS SEUs, acima de vantagens i EQUIPAMENTOS para uns Preus i Termos & Condições assequibles forca. Resolver composicional O configuració fornecida por edificis als tem de considerar com notebook PC ao solució de disposar millor Maxim d'habitatges para nomeá-los façanes orientades ben; i Sud Est d'baseado organitzar-o amb amb dívidas quatre habitatges per REPLA i concentrant los área da servei em uma banda central, alliberant Aixi Maxim de l'Espai Proxim para eles façanes dívidas. O imatge de Conjunt você confia para tractament ventilado dupla Façana baseado Faveton peixes que formam um minério pell que mitjançant uma série de fissuras ou talls integrar els Forats deles façanes que apareixen em um Segona camada. Os Forats ESTE tractament d'baseado FUSTERIA i Persianes d'alumini de cor neutre, juntament amb els Balcons baseados fets vidre Baranes de cor blanc OPAC, caracteritzen o suggerent imatge de l'edifici. Os ubicació d'habitatges em baixa planta, em relação aixecats o carrer i nivell a Plaça d'interior suggereixen o construcció Terrasses d'juntar a nós Privatiu em Sostre de l'Aparcament que permeten um millor Utilització i Privacitat d'aquests habitatges . L'Habitatge tipus A majoria d'habitatges 2 i 3 dormitoris, s'organitzen para voltant de Quatre Nuclis d'escala i ascensors. Assim que os majoria d'varas (56) tenen uma muda bona orientació um est sud ia amb l'Espai vestir enjardinat comunitari. Els habitatges ofereixen superfície máxima seva para Façana totes peixes disposar baseados les importants prop de llum é complementada amb l'Aparício d'uns patis interiores considerável dimensão que permeten um creuada ventilação em pequenos els i habitatges o possibilitat d ' utilitzar-com a espais de totes les pas de conduccions gravável. Em totes les tipologias é repeteix o criteri mateix de distribució deles i els serveis peixe. Então unitats los SERVEIS (cuines, banys safareig) são dimensões identiques. Dels Recurso habitatges ES o d'entendre la cuina com uma PEÇA não segregados do normal Activitat l'l'Habitatge para que o seva Utilització PRÓXIMO compartilhada por pequenos els membres da família. Integrado no quarto, Pero de ventilação separado discretament e ILLUMINACIO amb através do pati interior ou directe de l'els exteriores segons casos. Disposa ARMARIS taulell d'un integrar pequenos amb els Aparells necessaris. Accessibilitat Dentro disseny de pequenos els habitatges S'ha compte tingut no criteri de "visitabilitat" per persones amb Mobilität reduïda, Segons l'art. Décret 15 454/2004. SISTEMA CONSTRUCTIU Ele fonamentació O perímetro fonamentació fet baseado S'ha d'un mur de contenció de gruix 45 centímetros s'adapta a eles definides alçaries los rasants dels por frascos. O fonamentació interior é baseado resol d'um lhoso de Armat Formigo 80 centímetros Cantell, não sobrepassa tensões los Treball determinades em l'estudadas geotècnic. Pilars Estrutura i jàsseres planos Armat Formigo, AMB um Sostre unidirecional de nervis de armats Formigo "in situ" de 15 cm amb Ceramic i Revolto cantells de Forjat de 25 + 5. Les plantes tipus tenen um amb quadro crugies Maxim Llum 5,17 m. Tipus estrutura este d'tem PERMES AMB resolver o sistema estrutural mateix, sucatas ortogonais scraps corba i generatriu. O quadro estrutural proposada s'adequa por um l'organització Optima deles coloca d'Aparcament, uma bona distribució dels Espais veículos pels, ia diferent distribució dels habitatges les plantes superiores. Envolvents Coberta Habitatges Pels é fa servir um Coberta amb plana invertida acabat baixo não passável. Els Solars Collectors Disposta d'uns Bancals de dipositats Formigo sobre a protecção pesada. O paret de coronament que Barana és fa 30 centímetros gruix, acabat amb um escopidor de xapa d'acer dobrado. Os Façana ventilado barbatanas chegar a coronament da cobertura. Façanes Les parets de tancament em Façana são formades parets gero por 15 cm., On-los quals S'ha construit um majoritàriament Façana ventilado terminou placas AMB de Faveton de penjades Cor Granat guies amb. A tot o llarg de Façana l'aïllament extruït Passa por davant dels pilars i dels Sostres. Partes Mistos de Façana é resolvido amb um perfil acabat d'alumini extruït acanalat ou amb Euronit placas cor d'clar. Els brancals i llindes de pequenos els Forats é resolvido amb uma xapa d'alumini dobrado. Tota a planta estiver concluída placas AMB Baixa de marbre Sant Vicenç col·locades també com Façana ventilado integrá-los Obertures de planta baixa amb Persianes PROTEÇÃO METALLIQUES. Els balcons dels habitatges doar para carrer tenen um Barana de vidre de cor Seguretat Polar Blanc que formam o imatge característica de Façana Divisões Habitatges particions-los entre eles, um é resolvido paret Gero amb 15 centímetros, i nas ambdues Paret se preocupa guix Cartro envia integração de 40 mm. aïllament plana d'minério, garantint necessária uma atenuação acústica mais elevado. Tots els interiores envans é construeixen amb Cartro guix guix chapa 15 mm sobre muntants estrutura de 46 milímetros col·locats a cada 40 cm, incorporando també d'aïllament 40 milímetros mineral semi-rígida placa plana. Revestiments Tots els de flotant habitatges tenen Pave parquet envernissat Roure natural em suas zonas humides i cuines S'ha Posat um dos rectificat Pave azulejos 40x40 extruït. Els Sostres ACABATS Guix baseado separat Cartro placa de Sostre permet i distribució fácil chegar de Pas de les instal·lacions dependências entre eles diferents de l'Habitatge. Instal·lacions Ele climatització i producció d'ACS Ateses caractéristiques los dels edificis, S'ha Escolhido sistema climatització equipe por um Hivern l'consiste instal·lació calor d'una per Radiação, RADIADORS base da fossa d'alumini no circuito monotubular, um amb caldeira mista gás amb alimentado l'aigua pré-escalfado pels captadors homesites. L'objectiu d'aquesta instal·lació és climatitzar o Totalität d'espais de l'edifici, els exceptuant TECNICS moradores, serveis els i aquells normativament considerats não calefactats com. O disseny de les fusteries, tant COM interiores exteriores, permeten els incorporar Sistemes ventilação permanente de requerits por o CTE. Dels Qualificació energia final edificis, Emesa per la Generalitat de Catalunya em 28.10.2011, correspondem à categoria C.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-07-20

Fecha del certificado final de obra 2011-04-15

Dirección Camí del Llor,9
Sant Boi de Llobregat
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
 • Jordi Sampera
 • Raquel Blanco
 • Laura Ceña Núñez
 • Josep Sánchez Ferré
Promotor
 • Javier Martos
 • Mai Morillas
 • Carmen Ruiz
 • Jesús Sanz
 • CLAUS S.A.
Entidade empregadora
 • VOPI4 CONSTRUCTORA
Otros técnicos
 • JCL ingenieros
 • Encarna García Ramiro