Trabalhos

Hemos encontrado 547 obras

Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

64 Habitatges os Vullpalleres oeste do sector

Ramón Martí Puzo, Antoni Miralles Guilló, Martí Miralles Arquitectes
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

103 Habitatges HPO para Turo Tailor

Joan Roig, Enric Batlle, Batlle I Roig Arquitectes
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

48 Habitatges Sector Turo Tailor

Montserrat Batlle, Josep Sotorres, Barto Busom, Pere Riera, RGA Arquitectes
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

104 Habitatges na indústria Bon Salvador Can Bertrand

Ramon Ausió Mateu
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

39 Habitatges d'HPO em Sant Adrià

M.Isabel Bennasar Félix, Ana M. Noguera Nieto, BENNASAR-NOGUERA S.C.
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

20 Habitatges em Torrent de la Font I

Antoni Barceló, Bàrbara Balanzó, Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó Arquitectes
Apresentado

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

22 Habitatges d'HPO em Torrent de la Font IV, Unidade de Projecte 6 + AA

Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero, Manel Parés Toll, Manciñeiras/Parés arquitectes associats, S.L.P.
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

14 Habitatges Socials al carrer Llull 418 a l'área do Forum em Barcelona

Iñaki Baquero Riazuelo, Francesc Pla Ferrer, Josep Bohigas Arnau, BOPBA Arquitectura SLP
Vencedor

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

44 Habitatges em Pardinyes

Judith Leclerc, Jaime Coll, Coll-Leclerc Arq. SLP
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

24 Habitatges por um Joves em PG. Of Baixador de Sant Cugat del Vallès

María Martínez Veiga, Domingo Triay, Naxal Arquitectura SLP
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

35 Habitatges lloguer d'HPO por um Joves al Carrer de la Mar Xina

Emma Villanueva Sánchez, Josep García Cors, Cop d´Idees SCCL
Menção

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

Edifici d'Habitatge público Centre Tram Mirasol I - Tram II para Sant Cugat del Vallès

Eduard Gascón Climent
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

18 Habitatges o Català sector para Seva

Rosa Rull, Manuel Bailo, Bailo+Rull | ADD+arquitectura
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

55 Habitatges d'HDP na indústria Can Jordana

Conxita Balcells Blesa
Finalista

Prêmios Habitação Social Catalunha 2009

16 Habitatges Protegits al carrer Ramón Daga Granollers

Félix López, Txema Onzain, Joan Nogué, NOGUE•ONZAIN•LOPEZ Arqtes.SLP