Utilizadores

Joan Rodríguez Salinas

Telefone 93 890 00 00
Email habitatge@ccapenedes.cat
Servei Comarcal d'habitatge / Informació, promoció i mediació en matèria d'habitatge

Trabalhos apresentados

Apresentado

European Responsible Housing Awards 2016

Microcredit social housing