Obres

Edifici per a dependències municipals

El Masnou es mou entre patis que s'obren al carrer, eixamplant el cel entre els edificis. L'edifici per a dependències municipals Troba el Seu lloc entre el pendent dels carrers, deixant aire a l'Seu Voltant. Edifici unitari, de planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani. És Treballa la pell que envolta a els Forjats com una cinta, que toca terrenys o s'aixeca per permetre l'entrada a l'edifici, o donar transparència a la OAC. A la façana contraria, un aresta es troba a mig de l'espai. A partir d'ella la pell és desenvolupa en vàries Direccions, i unes Orelles assorteixen de la façana Buscant La llum. La planta s'organitza AMB 1 Nucli central de serveis, que organitza también l'estructura de pilars, jàsseres Metal·liques i Forjat colaborant. A partir d'aquí la planta és considera lliure. Quan els Instal·lacions ho permeten a els fals sostres desapareixen i assolim l'Alçada total entre Forjats. Els terres són Tècnics, per permetre total mobilitat de LLOCS de Treball. L'escala, oberta, relaciona els Diferents plantes i ENS passejà per l'edifici.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'ús no residencial de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Roger de Flor, 23
El Masnou
Barcelona (Espanya)

Autores
Promotor
  • Ajuntament del Masnou
Contractista
  • construccions sabater
Otros técnicos
  • Neus Rosich Pagès
  • Toni Casas Freixas
  • Joan Gutierrez Villarejo
  • Modest Mor Paris