Obres

Rehabilitació integral de façana d'edifici d'Habitatges

Rehabilitació integral d'façana d'1 edifici plurifamiliar aïllat. L'edifici original, projectat per l'arquitecte Carlos Marqués Maristany (1965), forma part d'01:00 conjunto de 5 edificis d'tipologies Diverses PERÒ AMB caràcterístiques formals i compositives comuns. Els Trets més característics del conjunto són la presència de Grans paraments verticals de gresite AMB 1 composición geomètrica característica, alternats AMB terrasses i Finestres corregudes. L'edifici Turina te un total de 18 plantes d'alçada, amb 4 Habitatges per cada planta. El Seu Estat de conservació era BASTANT deficient, con problemes de Seguretat importants Derivats de la deficient fixació del gresite sobre el soporte de façana i de la oxidació de les baranes d'acer originals. La intervenció va consistir en la reparació d'arrebossats i Substitució de baranes paraments de gresite. El nou Acabat de façana és va resoldre AMB lames d'alumini lacat LUXALON, con 1 geometria anàloga a la que presenten a els edificis restaurats del Conjunt residencial. L'obra és va desenvolupà durante aproximadament 15 mesos i AMB 1 cost d'ESPECIFICAR material final de l'obra d'1.120.000 €.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Pau Casals, 2
Vilassar de Mar
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Enric Pérez Sanz
Promotor
  • Comunitat de Propietaris Edifici Joaquin Turina