Obres

103 Habitatges de HPO al Turó de Sastre

L'ordenació urbanística del "Turó del Sastre" a Montgat preveia la construcció d'1 nou conjunto urbà, format per un sistema de blocs lineals de gran longitud i sensiblement paral·lels entre si. Els blocs és situaven perpendicularment Tant a la línia de costa com al pendent del turó en què s'acomodaven i els Seves façanes més llargues quedaven orientades a est i oest. L'edifici que vam projectar i construir és situava en un dels Extrems del solar i de mateixa manera que Els altres, havia de respectar el graonat de volum que quedava prefixat a la normativa de gàlibs del planejament. L'orientació i la volumetria de l'bloc van determinar la tipologia Tant de l'habitatge com de su agrupació. Aixi, vam plantejar un esquema de quatre Habitatges per replà, dos a est i dos a oest AMB els Seves dependencies Principals, estar, menjador i habitacions, alineades a façana i els estances de Servei, cuina, safareig i banys, disposades en paral · lel i DONANT a un pati longitudinal que recorria La totalitat de l'edifici. AQUESTA disposició, permetia 01:00 CORRECTE assolellament de l'habitatge, l'aireig natural de Totes les estances de SERVEI i 1 eficaç ventilació creuada. Aixi MATEIX, assolíem optimitzar a els Nuclis d'accés, alliberar volum i conduir Totes els Instal·lacions, Tant de Servei com d'evacuació per l'pati central facilitant no NOMÉS el SEU Recorregut sinó también el SEU registri i Reparació. L'acusada pendent del carrer ENS va permetre organitzar l'aparcament de Vehicles en plantes independents que esvan graonant entre si i al MATEIX temps situar a els Seus accessos i els porteries d'entrada de manera que no afectessin ALS habitatges de planta baixa. L'obligatori escalonament del bloc en Funció de su adaptació a la topografia ia l'Compliment dels gàlibs normatius s'a Tractat de manera que no comportis 1 Fragmentació del volum. Certa flexibilitat a l'ajust de la coronació de la coberta ENS va permetre DISSENYAR 1 volumetria contínua, incorporant a els graonaments a la forma general del projecte. Els trencaments Irregulars van permetre igualment orientar AMB major eficàcia a els elements de Captació solar que vam situar la coberta. L'expressa voluntat d'unitat de tot el volum fou determinant en el disseny de les façanes, aixi com a l'Elecció dels materials AMB que és construïen. És va escollir 1 maó beix, lligat con el color de la planxa de la coberta per reforçar la imatge de volum tallat i és va rematar l'entrega con el terra AMB 1 maó negre esmaltat. La peculiar orientació est-oest i el fort pendent del solar cap al sud, con vistes cap al mar, ENS PORTA a DISSENYAR 1 balcó Especialment volat que permetés a l'usuari fruir de les vistes cap a la costa. Su repeticions i su distribució aleatòria defineixen finalment la imatge del conjunt.

Presentat
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Pompeu Fabra nº 1, 3, 5, 7 Avda. Can Serra 7
Montgat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Joan Roig
 • Enric Batlle
 • Batlle I Roig Arquitectes
Promotor
 • IMPSOL
Contractista
 • RUBAU S.A.
Otros técnicos
 • José Hevia
 • Oriol Marín
 • Anna Bernadet
 • Lourdes Romeo
 • Gerardo Rodríguez
 • STATIC
 • Eva Polío
 • Cristina Castellví
 • Francesc Puig