Obres

Actuació de Renovació Urbana Sector Via Sant Ignasi de Manresa

L'Actuació Integral Proposa 1 renovació general, incloent 1 nova ordenació de les edificacions per definir uns espais urbans més amigables i encabir nous serveis necessaris per revitalitzar l'Àmbit urbà existent, tals com locals comercials i Aparcaments, alhora que renova l'oferta d ' Habitatges, generant més de cent Noves Unitats. La Formalització del sistema d'espais Públics Millora els condiciones dimensionals i espacials, eixamplant el carrer Montserrat, repensant la plaça de Sant Ignasi i reurbanitzant l'eix vertebrador format paper carrer Escodines i Sant Bartomeu. La nova Configuració dels carrers pretén que deixin de ser espais encapsulats paper vehicle a motor, i passar a formar part d'01:00 Recorregut de Vianants, creant-se Espais amb 1 Continuïtat espacial clara. Alhora, s'incideix sobre una successió d'elements i espais que configuren nous Recorreguts. Per Exemple, 1 nou Recorregut de Vianants entre el barri de les Escodines i el barri Antic. AQUEST nou Recorregut d'Vianants INCLOU 1 Passarel·la que passa per sobre de la via de St. Ignasi, connecta el carrer Codinella i la nova plaça del Salt. La recuperació de l'antic camí dels Corrals, vorejant paper mig de la cinglera on s'assenta la Seu i AMB unes vistes privilegiades sobre la Cova, n'és 01:00 Altre Exemple. La creació d "una nova rotonda sota el pont romànic per articular la Connexió de la ronda sud Amb la Via Sant Ignasi ha resultat imprescindible. La rehabilitació d'elements patrimonials existents, per emprar-les com icones a els nous espais urbans generats ha Estat un valor Afegit d'incalculable valor. La Xemeneia industrial, per su Alçada i potència, n'és el paradigma, potenciat encara més doncs al Seu Voltant aterreix el vianant provinent del Casc Antic i és genera la nova plaça del Salt ALS SEUS peus. La fàbrica de l'Aranya, inclosa a la UA4, n'és el SEU associat. La ordenació de l'edificació s'a Desenvolupat en tres Unitats d'actuació, l'UA1, UA2 i UA3-5. L'edifici de la UA1 és situa entre la via Sant Ignasi , Plaça Sant Ignasi i carrer Montserrat, l'edificació, punta de llança de la renovació, és desenvolupa en un edifici en testera, con planta baixa AMB un local comercial i quatres plantes destinades a habitatge. La UA2 és situa entre la via Sant Ignasi i el carrer Montserrat, és composa de dues edificis restaurats, el primer d'ELLS AMB Dues escales, con un total de 52 Habitatges, la planta baixa de la via Sant Ignasi és destina a local comercial. És la cara més amable de l'actuació. L'edifici de la UA3-5 és el que te la feina més dura d'establir el Diàleg con el Teixit existent conservat al carrer Escodines. És situa entre el carrer Montserrat, el passatge Escodines i la plaça del Salt, és desenvolupa en un ÚNIC edifici de Dues escales, con un total de 44 Habitatges, la planta baixa, Davant de la plaça del Salt és destina a local comercial. El gran aparcament de rotació, RESOLT sota la rasant del carrer Montserrat i a els edificis restaurats de les Unitats 2, 3 i 5, mitjançant tres plantes soterrades, pretén ser una peça clau en la futura peatonalització de tot el casc antic .

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-05-01

Dirección Via Sant Ignasi, c/ Montserrat, Pl. Sant Ignasi
Manresa
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Robert Brufau i Niubó
  • Antonio Montes Gil
  • Lola Domènech i Oliva
  • Pich-Aguilera Equip Arquitectura
  • Ros-Sutrias & Associats, S.L.
Promotor
  • Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa
Contractista
  • Dragados, S.A.
Otros técnicos
  • Xavier Morros Peña
  • Lluís Basiana Obradors
  • Federico Muñoz Beltrán