Obres

26 habitatges de protecció oficial a ES Mercadal, Menorca

Com a prolongació del teixit urbà des Mercadal, caracteritzat per una trama de carrers estrets i petits patis, el projecte es concep a partir d'un sistema de crugies transversals a les vies urbanes obertes a una sèrie ordenada de patis i recorreguts a través de dues galeries d'accés. El projecte forma un teixit continu en l'escala urbana des Mercadal, la estratègia converteix el projecte en un sistema que incorpora el rigor dimensional i l'economia de mitjans en aquest conjunt d'habitatges. L'optimització de la superfície de la parcel·la ha generat una estratègia compositiva de crugies transversals i patis per acoblar al sistema un alt nombre d'habitatges i complir els paràmetres dels habitatges de promoció pública. La geometria de la parcel·la i la normativa de la parcel·la, que defineix una profunditat edificable de 22m, indueixen a una edificació compacta. A la confluència dels carrers, la profunditat edificable s'incrementa, i s'assoleixen uns màxims d'edificabilitat que arriben als 50m. L'estructura de patis de 3,4m i els corredors d'accés de 2,5 m. Longitudinalment, l'estructura portant de 5,3 i de 2,8 m queda determinada pel desenvolupament de la planta inferior de l'aparcament. La coberta, visible des dels voltants des Mercadal, exigeix ​​una solució específica per a la coberta ja que constitueix la cinquena façana de l'edificació. D'aquesta manera, es proposa una coberta ceràmica que accentuï les crugies transversals de l'edificació i que compleixi amb la normativa que exigeix ​​el desenvolupament de la coberta de teula àrab com a mínim de quatre metres a la façana principal. L'arquitectura és la representació de la construcció. El projecte planteja una estructura ordenada i modulada que propiciï la seva construcció. Per constituir una proposta residencial qualificada i consistent, el projecte es concep a partir d'un sistema compositiu que té en la senzillesa constructiva, en la màxima privacitat, en el control eficaç de la llum i en la claredat i flexibilitat dels patis i les crugies , els arguments centrals de la proposta. Davant l'intens trànsit que recorre la via de Ronda i que desvia el trànsit del centre urbà, el sistema de patis proposat millora les condicions acústiques dels habitatges, garanteix la màxima privacitat i actua com a sistema de control climàtic. D'aquesta manera, el sistema compositiu intensifica les mesures de disseny passiu de l'edifici amb l'objecte de facilitar la ventilació natural de l'habitatge i millorar les condicions de confort i consum energètic. Així mateix, es persegueix la disminució del consum energètic mitjançant l'increment de l'aïllament i el suport de panells solars tèrmics. El volum edificat s'excava amb diverses operacions per omplir de llum i aire. El projecte evoca la tradició dels patis i la racionalitat de la construcció tradicional on flueix l'adequació climàtica i la saviesa ancestral de la tàpia i del vestíbul. Entesa com a matriu o teixit, l'estratègia de repetició i la distribució sistemàtica dels habitatges tipus de tres dormitoris es desenvolupa a l'interior on apareixen variacions produïdes per l'adaptació a les particularitats geomètriques del límit de la parcel·la, on el tipus es transforma. Tot i la gran densitat de l'edificació, de les 26 habitatges de dos i tres dormitoris, les 16 habitatges del perímetre s'estenen a l'exterior a través del pati obert, mentre que les 10 habitatges que ocupen la part central del conjunt es desenvolupen a través dels patis interiors. Malgrat el perímetre irregular, la composició dels habitatges busca la màxima seriació.

Menció
Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Llevant nº 11 y Ronda de ses Costes nº 20
Es Mercadal
Islas Baleares (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jaime J. Ferrer Forés
Promotor
  • Institut Balear de l´Habitatge
Contractista
  • Llabres Feliú