Obres

97 habitatges per a joves i aparcament al C / Mare de Déu del Port, Barcelona

A la Zona Franca de Barcelona l'edifici d'apartaments per a joves en lloguer té com a centre vital una seqüència diagonal d'espais oberts que esponja el volum edificat integrant, per mitjà de terrasses i patis coberts, l'entorn poderós de la muntanya de Montjuïc. S'incorporen els sistemes més exigents de sostenibilitat, tant des de la perspectiva energètica com constructiva i mediambiental. L'adequada orientació i el sistema de lames verticals orientables sobre els grans finestrals de les façanes, garanteixen el màxim assolellament a l'hivern i la màxima protecció solar a l'estiu, el que suposa un considerable estalvi energètic. Com a sistema innovador d'estalvi energètic que s'ha posat en obra, és un model de microgeneració per caldera de gas amb producció d'ACS i energia elèctrica. D'altra banda, s'ha iniciat amb aquest projecte una investigació (actualment en curs) d'un innovador sistema de captació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica. El projecte Lama Girasol és un sistema que integra en l'arquitectura les energies renovables, acostant a l'usuari per fer coresponsable de la conservació del medi ambient.

Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ Mare de Déu del Port Nº 179
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Blanca Lleó Asociados
Promotor
  • REGESA
Contractista
  • PROINOSA
Otros técnicos
  • EPTISA Servicios de Ingeniería SL