Obres

72 habitatges intergeneracionals, centre de salut i centre de dia a Pl. D'Amèrica, Alacant

L'edifici d'habitatges intergeneracionals de Plaça d'Amèrica és el primer edifici del Programa Municipal d'Habitatges Intergeneracionals i de Serveis Ciutadans de Proximitat que l'Ajuntament d'Alacant està posant en marxa a la ciutat i que participa de la filosofia "viure i envellir dignament a casa ". A aquest principi motor se li uneix el programa social que forma part indivisible del programa d'habitatges i que s'elabora des de la perspectiva social i antropològica que té en compte els objectius de cohesió social (dependència), consciència d'identitat (pertinença i força de la tradició (permanència). L'edifici té com a objectiu en la seva construcció de procurar l'hàbitat adequat a les persones que van a viure-hi; des de les persones grans amb algun nivell de dependència als joves que van a participar de manera solidària en el programa social adjunt al programa d'habitatges. Igualment important és la integració de l'edifici en un entorn urbà del qual participa, prestant les seves qualitats al resident i sent focus de convivència interna. Des d'on es troben els espais que acullen activitats i serveis; on els habitants són persones, sovint discapacitades i amb problemes d'orientació, problemes als quals cal respondre arquitectònicament amb claredat d'espais i elements de disseny que serveixin de referència ". Els objectius del projecte són: la recerca de solucions per a l'allotjament digne i independent per als nostres majors; l'establiment de serveis dotacionals propers al ciutadà i lligats a les demandes més urgents de cada un dels barris; ajudar activament a la requalificació urbana de la zona on se situen millorant l'espai públic i l'accessibilitat al barri, i obtenir el màxim aprofitament del sòl destinat a equipaments que hi ha a la nostra ciutat. Al Patronat se li cedeix sòl dotacional, que un cop complertes seva missió, pot albergar altres usos. És a dir, aquests solars estan situats dins d'espais urbans molt consolidats, els quals ofereixen la possibilitat de diverses intervencions dins dels seus límits, sent aquest el motiu pel qual es planteja no només poder construir els serveis corresponents a aquesta qualificació del sòl, sinó altres, com ara els habitatges. El nucli central, doncs, de tots els projectes són els habitatges intergeneracionals, per ser les necessitats que aquests habitatges cobreixen prioritàries, així com per les facilitats de finançament. Però en els edificis se situen altres serveis de proximitat, que no solament garanteixin un bon funcionament dels habitatges i els seus residents, sinó que a més cobreixin necessitats del barri, com ara centres de salut, centres de de dia, etc., serveis que, per altra banda, són possibilitats de finançament. El programa es planteja des del punt de vista social i antropològic atenent el paradigma de interveción amb les persones grans que s'ha obert camí entre els professionals de l'atenció social i entre els responsables públics: "envellir dignament a casa".

Guanyador
Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Dirección Pza. de América, c/ de la Dehesa, c/ Hermanos Soto Chapulí, c/ Francisco Verdú
Alicante
Alicante (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Oficina Técnica del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante
  • Carmen Pérez Molpeceres
Promotor
  • Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante (PMVA)
Contractista
  • Dragados SA
Otros técnicos
  • Leing Ingeniería
  • Consuelo Argüelles Álvarez