Obres

Programa d'actuació per a la rehabilitació integral de la Barriada del Puche, Almeria

El barri del Puche va ser construït entre els anys 1971 i 1982 pel desaparegut Institut Nacional de l'Habitatge. Va sorgir per donar allotjament temporal a les famílies que van perdre els seus habitatges com a conseqüència de les pluges torrencials caigudes, l'any 1970, a la ciutat d'Almeria. Aquesta solució en principi provisional, va acabar convertint-se en definitiva, tot i la baixa qualitat dels habitatges i la ubicació del barri, situat a l'extraradi de Almeria. Les famílies que es van instal·lar a El Puche procedien, majoritàriament, dels barris més humils de la ciutat: Barri Alt, Amatisteros, Coves del Puche, Hoyo de les Tres Marías i coeters, Chamberí i Coves de Sant Joaquim, que van ser els que van patir els majors danys causats pel temporal, comptabilitzant 453 habitatges i coves derruïdes, i sent declarades en ruïna 2.118 cases i barraques. El Consell de Ministres del general Franco, sense tenir en compte les necessitats de la població, va aprovar el 23 de febrer de 1970 l'construcció de 1.100 habitatges per als afectats pel temporal a la finca Mas Puche després del pagament de 20 milions de pessetes per la seva compra. Les obres van començar al Puche Centre al maig de 1971. Es van construir 496 habitatges d'una sola planta amb 55,28m 2 útils, agrupades de quatre en quatre al voltant d'un porxo. Pel que es va denominar El Puche Nord es van construir 500 habitatges, distribuïts en 32 blocs de quatre plantes, amb quatre habitatges per planta. Les 427 habitatges del Puche Sud es van acabar l'any 1980. Són de tipus dúplex i estan orientades, en forma de pinta cap al riu Andarax. La seva situació a l'extraradi i el seu aïllament d'Almeria potencien entre la població la consciència de gueto respecte a la ciutat. El Puche, juntament amb Els Ametllers, La Fuentecita i, en alguna mesura encara, La Chanca formen un semicercle que abraça la capital, constituint un cinturó perifèric de pobresa i exclusió social. En total, El Puche té al voltant de 1.425 habitatges, en l'actualitat un terç d'elles presenten un bon estat de conservació i gran part de les restants es troben en un estat molt deficient. Al principi el barri estava ocupat per famílies senzilles, gent treballadora i corrent. La falta d'adaptació i els problemes entre els diferents grups familiars que convivien al barri van provocar un ràpid deteriorament dels habitatges i que El Puche es convertís en un barri marginal i, en algunes ocasions, bastant conflictiu. Moltes de les famílies que es van assentar al puche van anar canviant de residència sent substituïdes, en un primer moment, per famílies gitanes procedents d'altres barris i, sobretot, per famílies gitanes i paies arribades d'altres províncies. Des de fa diversos anys s'assisteix al barri a l'arribada d'immigrants africans, especialment del Marroc. L'existència de diverses cultures comporta esforços de convivència entre els veïns que de vegades provoquen el distanciament entre els diferents grups culturals. Les persones del Puche que treballen es dediquen a la construcció, al comerç-principalment la venda ambulante-, al servei domèstic i als treballs esporàdics en bars i restaurants, a cura de nens, ia l'agricultura. La característica comuna a totes aquestes activitats és la flexibilitat, ja que no existeix, en cap cas, seguretat en l'ocupació i les persones estan subjectes a una elevada mobilitat laboral, en precàries condicions sense ocupacions fixes ni estables. L'any 2004 la llavors Conselleria d'obres públiques i transports (Conselleria d'Habitatge i Ordenació del Territori) de la Junta d'Andalusia encomana a l'Empresa Pública de Sòl d'Andalusia la redacció d'un programa d'actuació per al barri que reculli propostes per a la integració urbana del Puche a la ciutat i la rehabilitació integral del barri. En aquest mateix any, EPSA crea una Oficina de Gestió en el Puche des de la qual es concreten les actuacions a realitzar en el barri, actuacions que vénen recollides en un programa d'actuació per al barri que reculli propostes per a la integració urbana del Puche a la ciutat i la rehabilitació integral del barri. En aquest mateix any, EPSA crea una Oficina de Gestió a El Puche des de la qual es concreten les actuacions a realitzar en el barri, actuacions que vénen recollides en un programa que rep el nom de "Programa d'actuació per a la rehabilitació integral de la barriada del Puche ". Ja que el programa d'actuació preveu, a més de les mesures de matèria d'habitatge i urbanisme, altres necessàries per a la recuperació del barri des del punt de vista socioeconòmic, es treballa a través de taules de participació (ocupació, habitatge, educació, etc. ) on estan representats els veïns i les diferents conselleries de la Junta d'Andalusia, que ja es trobaven al barri des de mitjans de la dècada dels 90, a més d'altres de recent incorporació. La participació de l'Ajuntament d'Almería és una peça clau en el desenvolupament de les actuacions previstes al barri i la clau per al seu posterior manteniment.

Menció
Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Dirección El Puche
Almería
Almería

Autores
Promotor
  • EPSA- Empresa Pública de Suelo de Andalucía