Obres

Edifici d'habitatges de lloguer per a joves i local municipal al c / Margarides, Madrid

L'edifici construït al cor del barri de Tetuan, sobre el solar ocupat fins llavors per instal·lacions dels serveis municipals de neteja està situat en un entorn urbà consolidat amb una trama ajustada d'edificis de quatre plantes. Promogut per la Direcció de Rehabilitació, resol les dotacions d'habitatge de lloguer per a joves, amb 33 unitats, aparcament per a residents, 46 places, i les noves instal·lacions per als serveis municipals de neteja. L'edifici es planteja l'any 2005 dins dels estàndards de qualitats, solucions i cost d'un projecte normal de rehabilitació, i en la base del plantejament energètic es troba la reducció de la demanda mitjançant l'ús de senzills recursos bioclimàtics passius, la millora l'aïllament, de l'estanquitat i de la ventilació. A partir d'aquest punt es va plantejar la utilització en l'edifici d'un sistema mixt amb captació solar tèrmica, captació geotèrmica i bombes de calor geotèrmiques, per a la climatització i producció d'aigua calenta sanitària. Un sistema combinat sobre el qual l'empresa ha realitzat estudis de viabilitat tècnica i econòmica previs amb resultats favorables, i que es va plantejar per a la total cobertura de la demanda energètica en climatització.

Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Dirección c/ Margaritas nº 52
Madrid
Madrid (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Joaquin Lizasoain Urcola
  • Luis de Pereda Fernández
Promotor
  • Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid
Contractista
  • Fernández Molina
  • Obras y Servicios SA